}

Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums :1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana
Projekta numurs :1DP/1.4.1.2.1/08/IPIA/NVA/001
Projekta iesniedzēja nosaukums :Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Projekta sadarbības partneris :-
Projekta īstenošanas vieta :Rīga, Ventspils iela 53
Projekta īstenošanas reģions :Visa Latvija
Projekta atbildīgā iestāde :LM
Projekta sadarbības iestāde :NVA
Projekta līguma slēgšanas datums :30.12.2009
Projekta īstenošanas laiks mēnešos :60
Projekta finansējuma fonds :ESF
Projekta ES fonda finansējuma apjoms :€ 1 778 775
Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms :€ 313 902
Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms :€ 0
Projekta kopējais finansējums :€ 2 127 008
Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums :€ 2 092 677
Kopsavilkums :Projekta ietvaros tiks izveidota invaliditātes noteikšanas sistēma, kas balstīta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu, tādējādi mazinot risku kļūt par invalīdiem personām ar prognozējamu invaliditāti. Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošanai projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt rokasgrāmatu vispārējo un profesionālo darbspēju izvērtēšanai. Tiks izstrādāti metodiskie palīgmateriāli ģimenes ārstiem un speciālistiem pacientu nosūtīšanai uz medicīnisko ekspertīzi un rokasgrāmata invaliditātes noteikšanā iesaistītajiem speciālistiem, kā arī speciālas apmācību programmas invaliditātes noteikšanā iesaistītajiem speciālistiem, nodrošināti semināri par jauno invaliditātes noteikšanas sistēmu. Projekta ietvaros paredzēts celt invaliditātes ekspertīzes institūciju darbinieku kvalifikāciju un organizēt starptautiskus pieredzes apmaiņas pasākumus. Šo pasākumu rezultātā tiks izstrādāta un ieviesta uz vispārējo un profesionālo darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstīta invaliditātes noteikšanas sistēma, kas ļaus precīzāk noteikt invaliditātes smaguma pakāpi un darbspēju zuduma pakāpi. Projekta mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, invaliditātes ekspertīzes institūcijas un to darbinieki. Projektu paredzēts īstenot laika periodā no 01.2010.-12.2014.gadam. Vieta – visa Latvija. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 2 144 356,39 EUR.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu