}

2021.gads

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes

 

Gada prognoze

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021

Gada prognoze 12.02.2021

 

Janvāra izpilde vienāda ar 12.02.2021. izveidoto prognozi

EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 04.02.2021

Indikatīvā prognoze par EK maksājumu pieteikumu rezervi, PV, 11.05.2021

EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 26.07.2021

JAUNS EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 23.08.2021

 

2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021

2021. gada plāns pēc 01.02.2021

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu piepprasījumu izilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu analītiskie kopsavilkumi

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Slēgums

*! Šī datne satur Microsoft makro komandas.

3. Finanšu instrumentu investīcijas gala saņēmējos, 2021. gada plāns un izpilde pusgadu griezumā

 

Gada plāns

2021

 

4. ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021

 

5. ES fondu finansējuma izsludināto atlašu neizlietotais (brīvais) finansējums

 

I

VI

2021

 

6. COVID-19 seku mazināšanai piešķirto ieguldījumu progress 2014.-2020. gada Kohēzijas politikas fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros

 

Gada prognoze

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021

Gada prognoze un progress līdz 28.02.2021.

Līdz 20.01.2021.

Līdz 15.02.2021.

Izpildi līdz 28.02.2021. skatīt gada prognozes datnē

Līdz 30.03.2021.

Līdz 30.04.2021.      Līdz 30.05.2021.  Līdz 30.06.2021.

Līdz 30.07.2021.

     Līdz 31.08.2021.      Līdz 30.09.2021.    Līdz 31.10.2021.  Līdz 30.11.2021.  Līdz 31.12.2021.

 

7. Rādītāju sasniegtās vērtības

 

Rādītāju ziņotās vērtības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2021.gada ziņojumā t.sk. teritoriālā dalījumā

2021

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 16. septembrī
Uz augšu