}

2020.gads

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes

 

Gada prognoze

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020

Gada prognoze 12.02.2020EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 14.02.2020

                       

 

2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finanšu instrumentu investīcijas gala saņēmējos, 2019. gada plāns un izpilde ceturkšņu griezumā

 

Gada plāns

2020  

 

4. ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020                        

 

5. ES fondu finansējuma izsludināto atlašu neizlietotais (brīvais) finansējums

 

VI

XII

2020    

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 14. februārī
Uz augšu