}

2019.gads

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes

 

Gada prognoze

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019   Janvāra izpilde vienāda ar 14.02.2019. izveidoto prognozi

 

2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019

 2019. gada plāns pēc 01.02.2019.

 2019. gada plāns pēc 01.02.2019. (precizēti finansēšanas avoti)

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Slēgums

 

3. Finanšu instrumentu investīcijas gala saņēmējos, 2019. gada plāns un izpilde

 

Gada plāns

Izpilde

2019

 

4. ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019

 

5. ES fondu finansējuma izsludināto atlašu neizlietotais (brīvais) finansējums

 

VII

X

XII

2019

 

6. Rādītāju sasniegtās vērtības

  Rādītāju ziņotās vērtības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2019.gada ziņojumā Rādītāju ziņotās vērtības 2019.gada ziņojumam teritoriālā dalījumā
2019

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 16. septembrī
Uz augšu