}

2018.gads

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks 2019. un 2020.gadam (līdz 22.01.2019.) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai.

1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes

 

Gada prognoze

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018

Snieguma ietvara 2018.g. izpildes prognoze

 

2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde

 

Gada plāns*

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018

20.09.2018 saskaņots gada plāns pēc 01.09.2018.

Gada plāns pēc 01.09.2018

papildināts 17.04.2018.

papildināts 20.03.2018.

uz 22.12.2017.

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde 
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde*
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

3. Maksājumu pieprasījumu plānu izpilde

4. Snieguma ietvara izpilde un rādītāju sasniegtās vērtības

 

5. Finanšu instrumentu investīcijas gala saņēmējos, 2018. gada plāns un izpilde ceturkšņu griezumā

 

Gada plāns

I

II

III

IV

2018

6. ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018

7. ES fondu finansējuma izsludināto atlašu neizlietotais (brīvais) finansējums

* Izpildot MK sēdes protokollēmuma Nr.15 30.§ 3.punkts “3. Finanšu ministrijai līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā investīciju finanšu ieviešanas plānus, ņemot vērā šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju aktualizētos/pārskatītos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus”

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 16. septembrī
Uz augšu