}

2014.-2020.gads

Šajā sadaļā pieejama informācija par 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda plānošanas dokumentiem, plānošanas procesu un investīciju uzsākšanu. 

Plānošanas dokumenti – Partnerības līgums un Darbības programma, kas nosaka ES fondu investīciju veikšanas principus un atbalstāmās darbības, izstrādāti saskaņā ar Saeimā apstiprināto Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam un EK rekomendācijām. Plānošanas dokumenti pieejami šeit.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sagatavošanos 2014.-2020.gada ES fondu investīciju periodam, 2012.gada septembrī tika izveidota partnerības platforma – Pagaidu uzraudzības komiteja. Papildus tiek veikts neatkarīgs plānošanas dokumentu projektu sākotnējais (ex-ante) izvērtējums, kura mērķis ir analizēt dokumentu saturu un sniegt ieteikumus to pilnveidei.

Šajā sadaļā pieejamas EK regulas un vadlīnijas, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktu projekti.

Šeit pieejama informācija par FM organizētajām iniciatīvām, diskusijām un citiem pasākumiem, kuru mērķis ir gatavošanās 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodam.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģija 2015.–2023. gadam

 

Faktu lapa - Īsumā par plānoto un padarīto ES fondu apguvē

Infografika: Reformēta Kohēzijas politika Eiropai

 

Infografika: ES fondi Latvijā

   

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 2. septembrī
Uz augšu