}

2013.gada prezentācijas

Prezentācija „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīcijas 2007. – 2013.”, prezentēta Uzraudzības komitejas sēdē 06.12.2013.

Prezentācija „Kohēzijas politikas ES fondu investīciju progress līdz 2013.gada 31.oktobrim”, prezentēta Ministru kabineta sēdē 19.11.2013.

Prezentācija „ES Kohēzijas politikas fondu izpildes rādītāji un plānotie pasākumi risku novēršanā”, prezentēta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē 12.11.2013.

Gadskārtējā sanāksme (Annual Evaluation Meeting) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (turpmāk – DG REGIO) ieviešanas jautājumiem, prezentēta 01.10.2013.

Prezentācija „Kohēzijas politikas ES fondu investīciju progress līdz 2013.gada 31.augustam”, prezentēta Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē 18.09.2013.

Prezentācija „Kohēzijas politikas ES fondu investīciju progress līdz 2013.gada 31.jūlijam”, prezentēta Ministru kabineta sēdē 20.08.2013.

Prezentācija „ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju finanšu un rezultatīvie rādītāji, vadības, uzraudzības un kontroles sistēma” prezentēta Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē 21.05.2013.

Prezentācija „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-2013” prezentēta uzraudzības komitejas sēdē 15.05.2013.

Prezentācija „ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguves rādītāji, vadības sistēma un plānotie uzlabojumi nākamajam plānošanas periodam” prezentēta Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē 19.03.2013.

Prezentācija „ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim” prezentēta Ministru kabineta sēdē 12.03.2013.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2014. gada 3. februārī
Uz augšu