}

2012. gada prezentācijas

Prezentācija „ES Kohēzijas politikas ieviešana 2007. – 2013.; Gatavošanās 2014. – 2020.” prezentēta Saeimas Eiropas Lietu komisijas sēdē 31.10.2012.
Prezentācija „ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-2013 līdz 2012.gada 31.augustam”, prezentēta Uzraudzības komitejas sēdē 14.09.2012.
Prezentācija "ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices sadarbības programmas apguve līdz 2012.gada 31.jūlijam", prezentēta Ministru kabineta sēdē 21.08.2012.
Prezentācija "ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices sadarbības programmas apguve līdz 2012.gada 29.februārim", prezentēta Ministru kabineta sēdē 13.03.2012.
Prezentācija ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve līdz 2011.gada decembrim, prezentēta Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē 31.01.2012.
Prezentācija "Informācija par EK maksājumiem ES fondu ietvaros 2007.-2013.gadu plānošanas periodā", prezentēta Koalīcijas padomes sēdē 16.01.2012.
Prezentācija "Turpinājums pēc 16.01.2012. sniegtās informācijas par EK maksājumiem ES fondu ietvaros 2007.-2013.gadu plānošanas periodā", prezentēta Koalīcijas padomes sēdē 30.01.2012.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2013. gada 21. martā
Uz augšu