}

2004.-2006.un 2007.-2013. salīdzinājums

2004. – 2006.g. un 2007. – 2013.g. plānošanas posmus var salīdzināt vairākos veidos, piemēram, pēc finanšu atbalsta uz iedzīvotāju vai pēc projektu ieviešanas efektivitātes. Diemžēl šobrīd vēl šos rādītājus salīdzināt nav iespējams – pirmajā gadījumā finansiāla rakstura salīdzinājums detaļās tiks sniegts pēc starpinstitucionālā līguma (Inter-institutional Agreement) noslēgšanas, otrajā gadījumā – tāda veida informācija vienkārši vēl nav pieejama.

Tabulā skatāms salīdzinājums fondu un mērķu griezumā, programmēšanas posmu, stratēģiskās pieejas un finanšu vadības griezumā.

 

2000.-2006.g.

2007.-2013.g.

Fondi

5 fondi:
=> ERAF
=> ESF
=> ZVFI
=> ELVGF
=> KF

3 fondi:*
=> ERAF
=> ESF
=> KF

Mērķi => 3 mērķi
=> 4 iniciatīvas
=> Inovatīvās darbības
=> 3 mērķi
Programmēšanas
posmi
3 posmi:
=> Vienotais programmdokuments (VPD)
=> Operacionālās programmas (OP) / daudz fondu pieejā VPD
=> Programmas papildinājums
=> Kopienas stratēģiskās vadlīnijas
=> Nacionālais ietvara dokuments
=> Viena-fonda OP
Finanšu vadība => Finanšu plāns pasākumu līmenī
=> Iespēja iekļaut privāto līdzfinansējumu
=> Kopienas noteiktie attiecināmo izmaksu nosacījumi
=> Finanšu plāns prioritāšu līmenī
=> Tikai publiskais finansējums ir attiecināms
=> Nacionālie atbalsta nosacījumi (attiecināmās izmaksas nosaka katra valsts)
Stratēģiskā pieeja => Indikatīvās ES prioritātes
=> Nacionālās un reģionālās prioritātes
=> Padomes apstiprinātās ES prioritātes
=> Nacionālās un reģionālās prioritātes (NSID un OP ietvaros)

* Par Lauksaimniecības un zivsaimniecības atbalstu lūdzam vērsties Zemkopības ministrijā.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu