Ziņojumi Ministru kabinetam

ES fondu vadošā iestāde regulāri sagatavo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvos ziņojumus par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (par visiem plānošanas periodiem), Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmu ieviešanas jautājumiem. Sagatavotie informatīvie ziņojumi pieejami zemāk.

 

Nr.

Informatīvā ziņojuma saturs

Informācijas sniegšanas regularitāte, termiņi

Pamatojums

1.     

par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu

Divas reizes gadā (līdz 1.martam un 1.septembrim)

MK 16.09.2014. sēdes protokola Nr.49, 57.§ 4.punkts, MK uzdevumi Nr.2006–UZD–2788,  Nr.2006–UZD–2591, Nr.2006– UZD–2725

2.     

par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (operatīvais)

Reizi mēnesī (pēdējā nedēļā)

MK 10.03.2015. sēdes protokola Nr.14, 27.§ 11.punkts

 

N.p.k.

Atbildīgais

Ziņojumi | pielikumi | prezentācijas

Pārskata
periods

MK sēdes
datums

1.  Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.09.2016

Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 19.09.2016

Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 19.09.2016

Septembrī plānoto Ministru kabineta noteikumu apstiprināšana specifiskajiem atbalsta mērķiem/pasākumiem

Līdz 09.2016. 11.10.2016. 
2. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 30.jūnijam

Izziņa par atzinumos sniegtajiem komentāriem

MK 20.09.2016. sēdes protokola Nr.46 37§ izraksts

Prezentācija

 Līdz 30.06.2016. (pusgada ziņojums)  20.09.2016.
3. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.08.2016”

2. pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 16.08.2016”

3. pielikums “Augustā plānoto Ministru kabineta noteikumu apstiprināšana specifiskajiem atbalsta mērķiem/pasākumiem”

4. pielikums “Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 16.08.2016”

Līdz 08.2016. 20.09.2016. 
4.   Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūliju”

1.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.07.2016”

2. pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 15.07.2016”

3. pielikums “Specifiskie atbalsta mērķi/pasākumi, kuru īstenošanas MK noteikumu apstiprināšana plānota jūlijā, statuss uz 15.07.2016”

Prezentācija

 Līdz 01.07.2016.  16.08.2016.
5. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūniju”

1.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.06.2016”

2.pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 21.06.2016"

3.pielikums “Specifiskie atbalsta mērķi/pasākumi, kuru īstenošanas MK noteikumu apstiprināšana plānota jūnijā, statuss uz 21.06.2016”

Prezentācija

Līdz 01.06.2016. 15.07.2016. 
6. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada maijā

1.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks (statuss uz 01.05.2016.)"

2.pielikums "2016.gada Ministru kabineta noteikumu virzības kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā"

Prezentācija

Līdz 05.2016.   07.06.2016. 
7. Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada aprīlī

1.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks"

2.pielikums "2016.gada kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā"

 Līdz
04.2016.
 
8.  Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada martā

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks 15.03.2016.

Līdz 03.2016.   
9. Finanšu ministrija

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim

 1.pielikums "2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2015.gada 31.decembrim"

2.pielikums "2014. - 2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijas prioritāro virzienu līmenī līdz 2015.gada 31.decembrim"

3.pielikums "Mērķis maksājumiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmās 2016.gadā un indikatīvi 2017.gadā"

 4.pielikums "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes"

 5.pielikums "Maksājumu mērķi finansējuma saņēmējiem 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā"

 6.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks"

 Izziņa par atzinumos sniegtajiem komentāriem

 MK 22.03.2016 sēdes protokola Nr.14 34§ izraksts

Prezentācija

Līdz 31.12.2015.   22.03.2016.
10. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016. gada februārī

Līdz 02.2016.  
11. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. decembrim

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 31.12.2015.

 Līdz
31.12.2015.
 
12. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 30. novembrim

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 30.11.2015.

Līdz 30.11.2015.   
13. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. oktobrim

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 31.10.2015.

Līdz 31.10.2015.   
14. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 30. septembrim

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 30.09.2015.

 Līdz 30.09.2015.  
 15. Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. augustam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 31.08.2015.

Līdz 31.08.2015.   
 16.  Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. jūlijam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 31.07.2015.

 Līdz 31.07.2015.  
17.  Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015. gada 30. jūnijam

1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2015. gada 30. jūnijam 

MK 22.09.2015 sēdes protokola Nr.50 36§ izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

Prezentācija

 Līdz 30.06.2015.  22.09.2015.
18. Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 30. jūnijam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 30.06.2015.

Līdz
30.06.2015.

19.  Finanšu ministrija

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. maijam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks

 

Līdz 31.05.2015.

 14.07.2015.
20.  Finanšu ministrija

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 30. aprīlim

 

30.04.2015.

 09.06.2015.
21.  Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014. gada 31. decembrim

1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2014.gada 31.decembrim

MK 10.03.2015. sēdes protokola Nr.14 27§ izraksts

Vadošās iestādes skaidrojums par MK protokollēmuma
2. punktu 

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

31.12.2014.

10.03.2015. 

22.

Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.septembrim

 1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2014.gada 30.septembrim" 

 2.pielikums "2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma apguve 2015.gadā un indikatīvi līdz 2017.gadam (EUR)"

MK 25.11.2014.sēdes protokola Nr.65 83§ izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Izziņa par saņemtajiem komentāriem pēc iesniegšanas MK

Prezentācija

Vadošās iestādes skaidrojums par MK protokollēmuma 7. punktu

Izziņa par Vadošās iestādes skaidrojumiem protokollēmuma 7. punktam

Līdz 30.09.2014.

25.11.2014.

 23.

Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.jūnijam

 1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2014.gada 30.jūnijam"

2.pielikums "Ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu laika grafiks 2014. un 2015.gadam"

MK 16.09.2014.sēdes protokola Nr.49 57§ izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Kohēzijas politikas ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības investīciju progress līdz 2014.gada 31.augustam

 

Līdz 30.06.2014. 

 16.09.2014

24.

 Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 31.martam 

1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2014.gada 31.martam"
2.pielikums "Specifisko atbalsta mērķu laika grafiks 2014. un 2015.gadam"

MK 09.06.2014.sēdes protokola Nr.32 31§ izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

Līdz 31.03.2014.  

09.06.2014. 

 25.

Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.decembrim 

1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2013.gada 31.decembrim"
 2.pielikums "Virssaistību un maksājumu mērķu plānu neizpildes līdz 31.12.2013."
3.pielikums "2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma apguve 2014.gadā un indikatīvi līdz 2017.gadam (EUR)"
4.pielikums "2009.-2014.gada EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros sasniedzamie iznākuma un rezultāta rādītāji programmu līmenī"
5.pielikums "Specifiskais atbalsta mērķis, kurā projektu iesniegumu atlasi nepieciešams uzsākt 2014.gadā pirms normatīvās bāzes apstiprināšanas"

MK 11.03.2014. sēdes protokola Nr.16 38 § izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

 Līdz
31.12.2013.

11.03.2014.

26.

Finanšu ministrija 

   Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.septembrim

 1.pielikums „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2013.gada 30.septembrim” 
 2.pielikums „Ieviesējinstitūciju mērķi maksājumiem/investīcijām/garantijām 2007. - 2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros” 
 3.pielikums „Atbildīgo iestāžu plānotie maksājumi finansējuma saņēmējiem ES fondu ietvaros” 
 4.pielikums „Virssaistību iespējas 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos dalījumā pa ceturkšņiem un gadiem” 
 5.pielikums „Informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF projektu slēgšanu”

 MK 19.11.2013 sēdes protokola Nr.61  66 § izraksts 

 Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 Prezentācija 

 Līdz 30.09.2013.

19.11.2013.

27. 

 Finanšu ministrija

 Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz
2013.gada 30.jūnijam

1.pielikums „ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 30.06.2013.”
2.pielikums „Ieviesējinstitūciju mērķis maksājumiem / investīcijām / garantijām 2007. - 2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros”

MK 20.08.2013 sēdes protokola Nr.45 97 § izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

Līdz 30.06.2013. 

20.08.2013. 

28. 

 Finanšu ministrija

 Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz
2013.gada 31.martam

MK 28.05.2013 sēdes protokola Nr.32 47 § izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 31.03.2013.
Prezentācija

Līdz 31.03.2013. 

 28.05.2013.

 29.

Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz
2012.gada 31.decembrim
 

MK 12.03.2013  sēdes protokola Nr.14 32 § izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem


1.pielikums „ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 31.12.2012.”
2. pielikums „Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde”
3.pielikums „Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem”
4.pielikums „Informācija par uzraudzības rādītājiem”
5.pielikums „Informācija par neatbilstībām”
6.pielikums „Informācija par neatbilstībām”
7.pielikums „Informācija par neatbilstībām”
Prezentācija

 Līdz
31.12.2012.

12.03.2013.

 30.

Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un  Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim 

MK 04.12.2012  sēdes protokola Nr.68 34.§ izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

Līdz 30.09.2012. 

 04.12.2012.

31.

Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam
 

MK 21.08.2012. sēdes protokola Nr. 48 28.§ izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums

prezentācija

Līdz 30.06.2012. 

 21.08.2012.

32.

Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 31.martam

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
 

 Līdz 31.03.2012.

07.06.2012. rezolūcijas Nr.90/TA – 1119 (pieņemts zināšanai bez izskatīšanas MK sēdē)

 33.

Finanšu ministrija 

Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi
līdz 2011.gada 31.decembrim

MK 13.03.2012. sēdes protokola Nr. 14  26.§ izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Pielikumu saraksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums

prezentācija 

 Līdz 31.12.2011.

 13.03.2012.

 34.

 Finanšu ministrija

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi  līdz 2011.gada 30.septembrim.

MK 20.12.2011. sēdes protokola Nr.75 45.§ izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums

prezentācija

 Līdz 30.09.2011.

 20.12.2011.

35.

 Finanšu ministrija

  Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums
par ārvalstu finanšu resursu
(Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi
līdz 2011.gada 30.jūnijam

MK 23.08.2011. sēdes protokola Nr.49 25.§ izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums

 prezentācija

 Līdz 30.06.2011.

23.08.2011.

 36.

Finanšu ministrija

  Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums
par ārvalstu finanšu resursu
(Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi
līdz 2011.gada 31.martam

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

 Līdz 31.03.2011.

03.06.2011. rezolūcija Nr.90/TA – 1240 (pieņemts zināšanai bez izskatīšanas MK sēdē)

37.

Finanšu ministrija

Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums
par ārvalstu finanšu resursu
(Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi
līdz 2010.gada 31.decembrim

MK 08.03.2011. sēdes protokola Nr.14 21.§ izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums

 prezentācija

Līdz 31.12.2010.

 08.03.2011.

 38.

 Finanšu ministrija

 Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums
par ārvalstu finanšu resursu
(ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi
līdz 2010.gada 30.septembrim

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
 prezentācija

 Līdz 30.09.2010.

 16.11.2010.

 39.

 Finanšu ministrija

 Finanšu ministrijas
informatīvais ziņojums par ārvalstu finanšu resursu
(ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi
līdz 2010.gada 30.jūnijam

             1_ES_fondi_finansu_apguves_merki
             2_ES_fondi_fin_apg_ESF_fin
             3_ES_fondi_fin_apg_kop_publ
             4_ES_fondi_neatbilst_kopa
             5_ES_fondi_VB_neatbilst_izdev_vb_iest
             6_ES_fondi_2004-2006_KF_apguve
                              prezentācija

 

 Līdz 30.06.2010.

 

24.08.2010.

40.

 Finanšu ministrija

 Finanšu ministrijas
informatīvais ziņojums par ārvalstu finanšu resursu
(ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.martam

MK 01.06.2010. sēdes protokola Nr.28 39.§ izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

1.pielikums2.pielikums 3.pielikums
4.pielikums 5.pielikums6.pielikums
7.pielikums8.pielikums9.pielikums
10.pielikums11.pielikums12.pielikums
 prezentācija

 Līdz 31.03.2010.

 01.06.2010.

 41.

 Finanšu ministrija

 Finanšu ministrijas
informatīvais ziņojums par ārvalstu finanšu resursu
(ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi
līdz 2009.gada 31.decembrim

1.pielikums | 2.pielikums3.pielikums |
 4.pielikums | 5.pielikums | 6.pielikums |
7.pielikums | 8.pielikums | 9.pielikums |

 Līdz 31.12.2009.

 15.03.2010.

 42.

Finanšu ministrija

Ziņojums par ES finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta) apguvi
1.pielikums | 2.pielikums | 3.pielikums4.pielikums | 5.pielikums | 6.pielikums | 7.pielikums | 8.pielikums
prezentācija

Līdz 30.09.2009.

 11.11.2009.

 43.

Finanšu ministrija

 Prezentācija "ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-2013 līdz 2009.gada 31.augustam"

Līdz
31.08.2009.

15.09.2009.

 44.

Finanšu ministrija

Ziņojums par ES fondu finanšu resursu apguvi 2004-2006 un  2007-2013 | 1.pielikums | 2.pielikums3.pielikums4.pielikums

2009.g. 2.cet.

15.09.2009.

 45.

Finanšu ministrija

 Ziņojums par ES fondu finanšu resursu apguvi 2004-2006 un  2007-2013 | pielikumi |
 prezentācija
protokollēmums (precizēts ar 02.06.09. MK sedes lēmumu)

2009.g. 1.cet.

26.05.2009.

 46.

Finanšu ministrija

Ziņojums par ES fondu finanšu resursu apguvi 2004-2006 un progresu 2007-2013 | pielikumi |   
izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem |
protokols

2008.g. 4.cet.

 

 47.

ĪUMESFPL*

Ziņojums par ES fondu finanšu resursu apguvi 2004-2006 un progresu 2007-2013 |
pielikumi |
 prezentācija

2008.g. 3.cet.

02.12.2008.

 48.

ĪUMESFPL*

 Ziņojums par ES fondu finanšu resursu apguvi 2004-2006 un progresu 2007-2013 | 1.pielikums | 2.pielikums3.pielikums |
protokollēmuma par informatīvo ziņojumu projekts |
protokola izraksts |
 prezentācija | ERAF apguve | ESF apguve

2008.g. 2.cet.

12.08.2008.

 49.

ĪUMESFPL*

Ziņojums par ES fondu finanšu resursu apguvi 2004-2006 un progresu 2007-2013 |
1.pielikums2.pielikums

2008.g. 1.cet.

13.05.2008.

 50.

ĪUMESFPL*

Ziņojums par ES fondu finanšu resursu apguvi 2004-2006 un progresu 2007-2013 | 1.pielikums | 2.pielikums | 3.pielikums | 4.pielikums | 5.pielikums |
ĪUMESFPL skaidrojums 19.02.2008. MK sēdes
protokollēmuma Nr.11 9.§ iekļauto uzdevumu izpildi
 
 prezentācija (12.02.2008.)
 prezentācija (19.02.2008.)
ES fondu progress dalījumā pa fondiem un ministrijām

2007.g. 4.cet.

12.02.2008.

19.02.2008.

51.

ĪUMESFPL

Ziņojums par izmaksu sadārdzinājumu SF un KF projektos | 1.pielikums | 2.pielikums | 3.pielikums |  4.pielikums |
 prezentācija

 

12.02.2008.

52.

ĪUMESLAL**

 Ziņojuma par izmaksu sadārdzinājumu SF un KF projektos prezentācija

  18.12.2007.

53.

ĪUMESLAL

ziņojums | 1.pielikums | 2.pielikums
 prezentācija

2007.g. 3.cet.

13.11.2007.

54.

ĪUMESLAL

Informatīvais ziņojums par vidēja termiņa pasākumiem efektīvas ES struktūrfondu apguves nodrošināšanai 2008.gadā
Protokollēmums par vidēja termiņa pasākumiem efektīvas ES struktūrfondu apguves nodrošināšanai 2008.gadā
prezentācija
ĪUMESLAL skaidrojums par protokollēmuma norādēm

  19.09.2007.

 55.

ĪUMESLAL

ziņojums | 1.pielikums | 2.pielikums | 3.pielikums
 prezentācija
protokollēmums par informatīvo ziņojumu
ĪUMESLAL skaidrojums par protokollēmuma norādēm

2007.g. 2.cet.

14.08.2007.

 56.

ĪUMESLAL

ziņojums | 1.pielikums | 2.pielikums | 3.pielikums
 4.pielikums | prezentācija

2007.g. 1.cet.

15.05.2007.

 57.

ĪUMESLAL

ziņojums | pielikums | prezentācija

2006.g. 4.cet.

13.02.2007.

 58.

Finanšu ministrija

ziņojums | pielikums | prezentācija

2006.g. 3.cet.

14.11.2006.

 59.

Finanšu ministrija

ziņojums | pielikums | prezentācija

2006.g. 2.cet.

01.08.2006.

 60.

Finanšu ministrija

ziņojums | pielikums | prezentācija

2006.g. 1.cet.

16.05.2006.

 61.

Finanšu ministrija

ziņojums | pielikums | prezentācija

2005.g. 4.cet.

07.02.2006.

 62.

Finanšu ministrija

ziņojums | pielikums | prezentācija

2005.g. 3.cet.

22.11.2005.

 63.

Finanšu ministrija

ziņojums | prezentācija

 

16.08.2005.

 64.

Finanšu ministrija

ziņojums | prezentācija

 

28.06.2005.

 65.

Finanšu ministrija

ziņojums | prezentācija

 

17.05.2005.

 66.

Finanšu ministrija

ziņojumsprezentācija

 

15.03.2005.

 

* Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās
** Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (iepriekšējais amata nosaukums)

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 26. oktobrī
Uz augšu