Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR

MK apstiprināšanas izpildes statuss (ir/ nav izpildīts, nav pienācis) un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē Apstrādes rūpniecības komersantu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, ēku energosertifikācija un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, jaunu un efektīvu atjaunojamo energoresursu (AER) izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Apstrādes rūpniecības komersanti APIA EM KF 32 555 030

06.09.2016.
MK not. Nr.590

Kritēriji

13.12.2016.- 12.05.2017.
4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, kā arī AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki IPIA EM ERAF 176 470 588

15.03.2016.
MK not. Nr.160

Kritēriji

26.05.2016.- 15.06.2016.
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās Ēku energoefektivitātes paaugstināšana, ēku energosertifikācija un būvdarbiem energoefektivitātes palielināšanai, kā arī AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota. Valsts institūcijas, valsts kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā). IPIA EM ERAF 115 127 027

09.08.2016.
MK not. Nr. 534

Kritēriji

19.09.2016.- 31.12.2018.
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās (1.kārta) Atbalsts esošu ēku pārbūvei vai atjaunošania, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā,  lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvei vai atjaunošanai, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā, atjaunojamo energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā. Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai šajā apakšpunktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu IPIA VARAM ERAF 18 466 858

08.03.2016.
MK not. Nr.152

Kritēriji

17.10.2016.- 28.12.2017.
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās (2.kārta) Atbalsts esošu ēku pārbūvei vai atjaunošania, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā,  lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvei vai atjaunošanai, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā, atjaunojamo energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā. Pašvaldība ārpus nacionālas nozīmes centriem vai tās izveidota iestāde, vai  pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu IPIA VARAM ERAF 18 466 858

08.03.2016.
MK not. Nr.152

Kritēriji

30.11.2016.- 29.11.2017. 
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (1.kārta) Atbalsts paredzēts siltumavotu pārbūvei energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu centrālapkurē, t.sk. tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Paredzēta siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana. Energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar centralizēto siltumapgādi. APIA EM KF 87 500 000

07.03.2017.
MK not. Nr.135

Kritēriji

18.04.2017.- 17.07.2017.
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (2.kārta) Skat. augstāk Energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar centralizēto siltumapgādi. APIA EM KF 21 405 287

22.08.2017.
MK not. Nr.495

Kritēriji

01.11.2017.- 01.02.2018. 
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā Atbalsts paredzēts nacionāla līmeņa elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras un to vadības operatoru centra programmatūras izveidei. Satiksmes ministrija IPIA SM ERAF 8 344 235

03.11.2015.
MK not. Nr.637

Kritēriji

21.12.2015.-
19.02.2016.
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) Atbalsts paredzēts Rīgas, Liepājas un Daugavpils tramvaju maršrutu tīklu –  attīstībai (esošo līniju atjaunošana, pagarināšana, jaunu līniju izbūve un saistītā ritošā sastāva iegāde). Rīgas, Liepājas un Daugavpils pašvaldības (t.sk. tās uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu)  IPIA SM KF 112 941 177

03.05.2016.
MK not. Nr.281

Kritēriji

25.08.2016.- 17.10.2016.
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Atbalsts paredzēts jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta autobusu iegāde, esošo sabiedriskā transporta autobusu aprīkošana to darbībai ar atjaunojamajiem energoresursiem. Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (t.sk. tās uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu) , izņemot Rīgu, Liepāju, Daugavpili. IPIA SM KF 14 725 609

20.12.2016.
MK not. Nr.848

Kritēriji

20.02.2017.- 31.05.2017.

 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 1. novembrī
Uz augšu