2004.-2006.g. plānošanas periods

2004.-2006.g. plānošanas periodā Latvija kā viens no vismazāk attīstītajiem ES reģioniem īstenoja iespēju izmantot ES sniegto finanšu palīdzību ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai un stabilitātei, saņemot finanšu palīdzību ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda starpniecību, kā arī platības maksājumu un papildus valsts tiešo maksājumu veidā lauksaimniekiem (papildu informācija - Zemkopības ministrijā), un vēl ar Kopienas iniciatīvu EQUAL un INTERREG starpniecību un uz individuālo projektu pieteikumu pamata.

Uz finansējumu no visiem minētajiem finanšu avotiem varēja pretendēt laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam. Šis daudzgadu budžeta plānošanas periods, dēvēts arī par finanšu perspektīvu un kurš vecajām ES dalībvalstīm ilgst no 2000.–2006.gadam, beidzies 2006.gadā, un gan plānus par ES izdevumiem, gan likumdošanu un citus dokumentus, kas nosaka ES finanšu līdzekļu izmantošanu, šobrīd vairs nevar piemērot jaunā finansējuma sadalei un apguvei. Finanšu perspektīvas periods parasti ilgst (piecus līdz) septiņus gadus.

Šeit pieejama informācija par visām 2004.-2006.g. plānošanas perioda aktivitiātēm.

2004.-2006.g. plānošanas periodā Finanšu ministrija adminstrēja šādus ES fondus:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
attīstības un dzīves līmeņa atšķirību mazināšanai reģionos. Finansējums galvenokārt bija paredzēts infrastruktūras, ražošanas un MVU attīstībai.

   
 

Eiropas Sociālais fonds (ESF)
diskriminācijas un nevienlīdzības samazināšanai darba tirgū. Investīcijas izglītības sistēmā, profesionālajā izglītībā un nodarbinātības veicināšanā

   
  Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF)
lauksaimniecības pārstrukturēšanas atbalstam un lauku attīstības veicināšanai. Papildu informācija - Zemkopības ministrijā, Lauku atbalsta dienestā.
   

 


 

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI)
izveidots 1993.gadā ar mērķi nodrošināt strukturālos pasākumus zivsaimniecības un ūdenssaimniecības nozarē, kā arī šīs produkcijas apstrādi rūpniecībā un tirdzniecībā. Papildu informācija - Zemkopības ministrijāLauku atbalsta dienestā un Valsts Zivsaimniecības pārvaldē.


Kohēzijas fonds (KF)
liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumu (projektu) vides aizsardzības un transporta jomā finansēšanai. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.
Vairāk par Kohēzijas fondu

Galvenie plānošanas dokumenti 2004. - 2006.gada plānošanas periodā:

Struktūrfondu ieviešana 2004.-2006.g. plānošanas periodā tika realizēta, izmantojot Nacionālās programmas, Grantu shēmas vai arī izsludinot Atklātu konkursu projektus.

Šajā sadaļā pieejams 2004.-2006.g. un 2007.-2013.g. plānošanas perioda finanšu perspektīvas salīdzinājums.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 16. aprīlī
Uz augšu