PHARE

ES PHARE programma ir galvenais Eiropas Savienības finansiālās un tehniskās sadarbības finansu instruments ar Centrālās un Austrumeiropas valstīm.

ES PHARE programma izveidota 1989.gadā, un tās sākotnējais mērķis bija sniegt atbalstu Polijai un Ungārijai ekonomiskās pārejas periodā. No tā arī radies nosaukums Phare, kas ir pirmo burtu salikums no angliskā nosaukuma "Poland, Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy" (Palīdzība Polijas un Ungārijas ekonomikas atjaunošanai).

Latvijas sadarbība ar ES aizsākās 1991. gadā, kad starp Eiropas Komisiju un Latvijas valdību tika parakstīts pirmais līgums par ES Phare programmas finansiālā atbalsta saņemšanu, uz kā pamata Latvija līdz šim brīdim saņem palīdzību ES Phare programmas ietvaros. Pēc Eiropas līguma parakstīšanas 1995. gadā un Latvijas pieteikuma uzņemšanai ES iesniegšanas šī sadarbība ieguva jaunas izpausmes formas, lai veicinātu Latvijas ātrāku integrēšanos Eiropas Savienībā.

Kopš 1998.gada Eiropas Savienības kandidātvalstīs, ES PHARE programma orientēta uz šādām prioritātēm:

  • Palīdzība valsts pārvaldei kandidātvalstīs ieviest acquis communautaire un sagatavoties dalībai dažādās ES politikas jomās (institūciju stiprināšanas komponente jeb “institution building”), 
  • investīcijas ir otrā prioritāte, kas ietver gan administratīvi regulējošās infrastruktūras nostiprināšanu un tās pietuvināšanu ES standartiem un normām, gan arī, sākot ar 2000. gada programmu, investīcijas ekonomiskajā un sociālajā izlīdzināšanā (investīciju komponente jeb “investment support”).

Institūciju stiprināšanai tiek atvēlēti 30% no ES Phare programmas budžeta, savukārt investīcijām - attiecīgi 70% no ES Phare budžeta.

Sākot ar 2000.gada, PHARE programmu atbalsts tika novirzīts arī ekonomiskajai un sociālajai izlīdzināšanai reģionos. 2000.gada programmas ietvaros saskaņā ar MK lēmumu mērķa reģioni, kuros tiks ieguldīta ES Phare finansējums, ir Latgale un Zemgale. Šajos reģionos dažādos projektos, kas vērsti uz atbalstu uzņēmējdarbībai, ar uzņēmējdarbību saistītās infrastruktūras attīstību un cilvēkresursu attīstību, tiks ieguldīti 9 miljoni eiro. Balstoties uz iedzīvotāju skaita un IKP proporciju, Latgale saņems 6,21 miljonu eiro, bet Zemgale - 2,79 miljonus eiro. 2001.gada ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas atbalsts attieksies uz visu Latviju kā vienotu NUTS II reģionu.

Sākot ar 1998.gada ES PHARE programmu, Eiropas Komisijas piešķirto līdzekļu finansu vadību nodrošina Nacionālā fonda sistēma, ar kuras starpniecību Eiropas Komisijas piešķirtie finansu līdzekļi tiek novirzīti palīdzības saņēmējiem.

PHARE slēgtās programmas:

skat. no Eiropas Komisijas saņemtie paziņojumi par atsevišķu PHARE programmu slēgšanu (līdz 01.08.2015.)

ES finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas līdzekļu apguve (EUR)*

Programma

ES piešķīrums
mln.

Noslēgtie līgumi
mln.

Noslēgtie līgumi
%

Izmaksas
mln.

Izmaksas %
no piešķirtā

PHARE 1999

27,005

26,684

98,81

25,870

95,80

PHARE 2000

 30,630

 29,219

95,39

27,716

90,48

PHARE 2001

 36,155

 31,174

86,22

30,047

83,11

PHARE 2002

 36,311

 33,325

 91,78

31,530

86,83

PHARE 2003

 49,071

44,136

 89,94

41,244

84,05

PHARE programmas
(kopš 1999. gada)

179,172

164,538

91,83

156,407

87,29

Pārejas programma 2004

6,679

 6,249

 93,56

5,560

83,24

Pārejas programma 2005

8,768

8,072

 92,07

7,331

83,61

Pārejas programma 2006*

4,025

4,001

99,40

3,754

93,26

Pārejas** programma

19,472

 18,322

94,04

16,645

85,48

KOPĀ:
PHARE/Pārejas programma*

198,644

182,86

92,05

173,052

87,12

*Līdz ar Pārejas programmas 2006.gada nacionālās programmas gala izdevumu deklarācijas iesniegšanu Eiropas Komisijai 2010.gada 5.augustā noslēdzās PHARE/Pārejas programmu ieviešanas fāze. Apguves dati norādīti uz 2010.gada 1.augustu.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 2. septembrī
Uz augšu