ES FONDU AKTIVITĀTES UN PROJEKTI
Masu medijiem   TV un radio raidījumi   Informatīvie pasākumi   Reģionālie SF informācijas centri     ES fondu statuss   ES fondu aktivitāšu kalendārs   Uzlabo fondus!   Ziņo par krāpšanu!  

Pieteikties jaunumiem

Meklēt mājaslapā

Lapa apmeklēta šodien: 71
Kopš 20-03-2009: 348904

Informācija papildināta 03-09-2015

Noderīgas saites

Noderīgas saites

2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu (ERAF, ESF, KF*) vadības
institucionālais ietvars

ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas

Vadošā iestāde, Revīzijas iestāde

 Finanšu ministrija - www.fm.gov.lv, www.esfondi.lv, www.eiro.lv 

 Maksājumu iestāde, Sertifikācijas iestāde

 Atbildīgās iestādes

 Ekonomikas ministrija

 Finanšu ministrija (par tehnisko palīdzību) -
www.fm.gov.lv, www.esfondi.lv/Tehniskā palīdzība

 Izglītības un zinātnes ministrija

 Kultūras ministrija

 Labklājības ministrija

 Satiksmes ministrija

 Valsts kanceleja

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 Sadarbības iestādes

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

 Nodarbinātības valsts aģentūra

 Valsts izglītības attīstības aģentūra

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra

 Sabiedrības integrācijas fonds

Saistītās institūcijas

Reģionālie struktūrfondu informācijas centri

 Skatīt šeit
reklāmklips Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru reklāmklips (*mpg, 5 Mb)

 Plānošanas reģioni

 Latgales plānošanas reģions

 Rīgas plānošanas reģions

 Vidzemes plānošanas reģions

 Zemgales plānošanas reģions

ES atbalsts lauksaimniecībai un zivsaimniecībai

 Zemkopības ministrija

Kohēzijas fonda komunikācijas grupā
iesaistītās institūcijas

 Satiksmes ministrija

 Vides ministrija

 SIA "Ventspils - ENERGO"

 SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija"

SIA "Daugavpils ūdens"

 Liepāja

 Ventspils

 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra

 SIA "Latvijas Valsts ceļi"

 Citas institūcijas un organizācijas

  Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze

 Saeima, Ārlietu komisija

 Saeima, Eiropas lietu komisija

 Saeimas ES informācijas centrs

 Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

 Latvijas Republikas Pastāvīgā Pārstāvniecība Eiropas Savienībā

 Latvija Eiropas Savienībā - Eiropas Savienība Latvijā - www.ES.gov.lv
(Valsts kancelejas tīmekļa vietne par Latviju ES)

 ES informācijas punkti (ESIP)

 Eiropas Kustība Latvijā

 Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai

 Informācija par ES

 ES oficiālais portāls latviešu valodā
(vispilnīgākā informācija par ES, tās institūcijām, vēsturi, likumdošanu un dokumentiem
visās 11 ES oficiālajās valodās, ES institūciju mājas lapas, kā arī daudz kas cits)

 EK konsultāciju un informācijas kontaktpunkti

  ES aģentūras dalībvalstīs

 ES iestādes un citas struktūras

 ES reģionālā politika

  ES dokumenti

 ES oficiālo publikāciju ofiss (Publications Office)
(ES oficiālās publikācijas, elektroniskie produkti, ES oficiālais likumdošanas aktu izdevums (Official Journal), kā arī atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem)

 EK (Eiropas Komisijas) Tehniskās palīdzības informācijas apmaiņas ofiss (TAIEX)
(informācija par TAIEX, kā arī tehniskās palīdzības pieprasījuma anketa)

 EUROSTAT
(statistika par ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm)

 Eiropas Konvents

 Eiropas Parlaments

  ES atbalsts zinātnei un pētniecībai (CORDIS)

 INTERREG

 Baltijas Jūras reģiona programma 2007-2013

 Informācija par izglītību ES 
(ES izglītības informācijas apmaiņas programmas Eurydice mājas lapa,
kurā atrodama informācija par izglītību ES dalībvalstīs, kā arī kandidātvalstīs)

 Darba iespējas ES institūcijās

Interesantas ziņas, portāli un mediji

 Latvijas veiksmES - Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
sadarbībā ar Latvijas Žurnālistu savienību organizētais žurnālistu konkurss

 Latvijas un ES attiecību hronoloģija

 Sabiedriskās politikas portāls politika.lv - Eiropa

 Eiropas Komisijas starptautiskās sadarbības partneru meklēšanas tīkls
(meklēšanas rīks, kas sniedz iespēju Eiropas Sociālā fonda ietvaros starptautiskajā sadarbībā ieinteresētajām institūcijām un organizācijām meklēt sadarbības partnerus atbilstoši izvēlētajiem atlases kritērijiem)

 Eiroziņas
(Saeimas izdots iknedēļas informatīvs biļetens)

 AgroPols
(izdevums, kas veltīts lauksaimniecības jautājumu apskatam ES integrācijas kontekstā)

 European Voice
(iknedēļas avīze, kas pilnībā veltīta ES jautājumu atspoguļošanai. Šī avīze tiek izdota Briselē un tās mērķauditorija ir ES institūcijās strādājošie cilvēki)

 Financial Times
(ikdienas laikraksts, kurā var atrast jaunākās ziņas par ES, pasaules politiku un ekonomiku)

 The Baltic Times
(iknedēļas laikraksts Latvijā, Lietuvā un Igaunijā)

 The Economist
(starptautisks iknedēļas žurnāls, kurā blakus ekonomiskiem jautājumiem tiek aplūkotas arī aktuālākās politikas problēmas, t.sk. arī ar ES saistītās)

Pret korupciju

Latvijas Republikas Finanšu ministrija kā ES fondu vadošā iestāde aicina jebkuru personu ziņot par nelikumīgām vai aizdomīgām darbībām ES fondu projektu apsaimniekošanā pa e-pastu esfondi@fm.gov.lv vai arī rakstot vēstuli adresētu Finanšu ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei, 
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1010. 

Par aizdomām korupcijā Jūs varat vērsties Korupcijas Novēršanas un apkarošanas birojā pa tālruni 800 20 70. Aktuālā informācija latviešu valodā par ziņošanas iespējām pieejama arī Eiropas Krāpšanas biroja krāpšanas apkarošanai tīmekļa vietnē.

 

 * ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
   ESF - Eiropas Sociālais fonds
   KF - Kohēzijas fonds

 

Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 11.05.2015.

< atpakaļ

^ uz augšu