ES FONDU AKTIVITĀTES UN PROJEKTI
Masu medijiem   TV un radio raidījumi   Informatīvie pasākumi   Reģionālie SF informācijas centri     ES fondu statuss   ES fondu aktivitāšu kalendārs   Uzlabo fondus!   Ziņo par krāpšanu!  

Pieteikties jaunumiem

Meklēt mājaslapā

Lapa apmeklēta šodien: 227
Kopš 20-03-2009: 349606

Informācija papildināta 04-09-2015

ES fondi  Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Sociālais fonds

 

Eiropas Sociālais fonds (ESF)
izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

 

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai,
    ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
  • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
  • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u.c.

ESF piešķīrums Latvijai 2007.-2013.g. plānošanas periodā ir EUR 551 milj. (550 653 717) jeb 12,15% no kopējā ES fondu finansējuma, kas noteikts Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā (skat. arī sadaļu Finansējuma sadalījums).

ESF investīcijas Latvijā 2007.-2013.g. plānošanas periodā tiek vadītas ar 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" palīdzību.

ESF vadībā1 iesaistītās institūcijas:

 

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

Atbildīgā iestāde

Sadarbības iestāde 

Ekonomikas ministrija

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Finanšu ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Labklājības ministrija

Nodarbinātības valsts aģentūra

Valsts kanceleja

Sabiedrības integrācijas fonds

Veselības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Kontakti

Šajā sadaļā vēl varat uzzināt par šādām tēmām:

 

  • Informācija par ESF 50.gadadienai un 3 gadu darbībai veltīto  ceļojošo izstādi visā Latvijā - ESF projektu parāde.

 

 

 


 

1 Vairāk lasīt sadaļā ES fondu vadība
2 Informācija par KF 2004.-2006.g. plānošanas periodā pieejama sadaļā 2004.-2006.gads

 

Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 23.11.2012.

< atpakaļ

^ uz augšu