Eiropas Savienības fondi Kohēzijas fonds

Grafiskā versija | Sākums | Kontakti | Lapas karte | Drukāt

Noklusētais teksta izmērs | Lielāks teksta izmērs | Vislielākais teksta izmērs

Valodu izvēlne:

Augšējā izvēlne:

Kreisā izvēlne:

ES fondi  Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
izveidots 1975.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

 

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
  • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
  • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
  • vides aizsardzībai un attīstībai;
  • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

ERAF piešķīrums Latvijai 2007.-2013.g. plānošanas periodā ir EUR 2,4 mljrd. (EUR 2'440'017'364) jeb 53,86% no kopējā ES fondu finansējuma, kas noteikts Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā (skat. arī sadaļu Finansējuma sadalījums).

ERAF investīcijas Latvijā 2007.-2013.g. plānošanas periodā tiek vadītas ar 2.darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un 3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" palīdzību.

ERAF vadībā1 iesaistītās institūcijas:

 

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

Atbildīgā iestāde

Sadarbības iestāde 

Ekonomikas ministrija

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts izglītības un attīstības aģentūra

Finanšu ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

Kultūras ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Labklājības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Satiksmes ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

Veselības ministrija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Kontakti


Šajā sadaļā vēl varat uzzināt par šādām tēmām:

 


 

 

1 Vairāk lasīt sadaļā ES fondu vadība
2 Informācija par ERAF 2004.-2006.g. plānošanas periodā pieejama sadaļā 2004.-2006.gads

 

Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 27.11.2006.

< atpakaļ    ^ uz augšu

  
© Finanšu ministrija, 2007
    esfondi@fm.gov.lv