“Tīro tehnoloģiju” un citu nozaru komersanti un pētnieki attīstīs sadarbības tīklus: CFLA noslēdz līgumus Klasteru programmā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aktīvi slēdz līgumus par klasteru jeb sadarbības tīklu veidošanu, tādējādi uzsākot Klasteru programmas ieviešanu. Biedrības un nodibinājumi īstenos projektus, kuros plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieguldījums ir vairāk kā 5 miljoni eiro.

Vairākās programmās mūsu klienti un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji ir uzņēmējus pārstāvošas organizācijas – biedrības, nozaru asociācijas, aģentūras un darba devēju organizācijas. Lielākajai daļai no tām projektu īstenošanā ir uzkrāta jau krietna pieredze, un tās savas nozares pārzina vislabāk. Līdz ar to varam būt gandarīti par sadarbību, jo tā veidojas ļoti kvalitatīva un produktīva. Un tas ir mūsu un klienta kopējais mērķis - lai investīcijas tiešām kalpotu iecerētajai idejai un projekts nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu,” uzsver CFLA direktore Anita Krūmiņa.

Pirmais līgums šīs programmas ietvaros noslēgts ar biedrību CLEANTECH LATVIA jeb “tīro tehnoloģiju” klasteri, kas apvieno vides aizsardzības jomā strādājošus uzņēmumus un pētniecības institūtus, kuri sadarbojas tādās jomās kā ūdens un augsnes resursu pārvaldība, atkritumu apsaimniekošana, ilgtspējīga enerģētika un atjaunojamie resursi, biotehnoloģijas, viedie materiāli u.c. Projekta gaitā klasteris īstenos dažādas starptautiskās sadarbības veicināšanas un pētniecības aktivitātes – piemēram, šogad darbu sāks pastāvīga pārstāvniecība Kazahstānā, kuras uzdevums veicināt dalībnieku eksportu uz Kazahstānu un Centrālās Āzijas reģionu. Projektā plānotais ERAF ieguldījums ir 415 000 eiro.

Klasteru programmā noslēgti līgumi arī ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju (ERAF līdzfinansējums - 408 000 eiro), Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (ERAF līdzfinansējums - 414 999,75 eiro), Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri (ERAF līdzfinansējums - 414 105 eiro), Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju (ERAF līdzfinansējums - 414 999,99 eiro), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (ERAF līdzfinansējums - ERAF 414 958,95 eiro), Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību  (ERAF līdzfinansējums - 414 982,75 eiro), Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteri (ERAF līdzfinansējums - 414 144 eiro), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (ERAF līdzfinansējums - 414 990 eiro), Latvijas kūrortpilsētu asociāciju (ERAF līdzfinansējums - 412 993,26 eiro), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (ERAF līdzfinansējums - 414 970 eiro) 

Ar vairākām organizācijām līgumi vēl tiek slēgti. Visi projektu iesniegumu atlases dokumenti, kā arī informācija par programmā apstiprinātajiem projektiem ir pieejama CFLA mājas lapā, izsludinātās Klasteru programmas atlases sadaļā: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-2-1-1.

Klasteru programmas mērķis ir veidot sadarbības tīklu, kurā komersanti apvienojas ar pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām. Šāda sadarbība tiek veicināta, lai tādējādi paaugstinātu  komersantu konkurētspēju, palielinātu eksporta apjomu un attīstītu inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Projektu iesniedzēji šajā programmā ir biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv ne mazāk kā 20 savstarpēji nesaistītus sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantus (klastera dalībniekus), kā arī tiem jāspēj nodrošināt dalībnieku skaita turpmāka palielināšana.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm, kā arī apstiprinātajiem projektiem pieejama: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

 

Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

 

Informāciju sagatavoja:
Daiga Reihmane,
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību vadītāja
tālr. 26820413, 26553175, daiga.reihmane@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 13. februārī
Uz augšu