}

Latvija dalās veiksmīgajā ES fondu perioda slēgšanas pieredzē ar Turcijas delegāciju

Pirmdien, 13. novembrī, Turcijas delegācija tikās ar Latvijas Finanšu ministrijas (FM) pārstāvjiem, lai pārrunātu Latvijas pieredzi 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda slēgšanā. Latvija ir iepriekšēja plānošanas perioda slēgšanas pozitīvais piemērs, gatavošanos perioda veiksmīgai pabeigšanai uzsākot jau 2,4 gadus pirms perioda termiņa. Latvija ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā pieejamo finansējumu ir izmantojusi pilnā apjomā.

“Ir liels prieks un gandarījums, ka Latvijā ir veiksmīgi investēts viss valstij ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā pieejamais finansējums. Šis bija pirmais pilnais fondu periods, kuru Latvija ir piedzīvojusi, un esam veiksmīgi tikuši galā ar šo izaicinājumu. Šajā laikā esam guvuši plašu pieredzi un, protams, no pieredzētajām kļūdām mācāmies, līdz ar to nākotnē varam ES fondu jomā sagaidīt vēl labākus rezultātus. Tāpat prieks, ka mūsu pieredze var kalpot citām valstīm par piemēru, kā ar ES atbalstu attīstīt savu valsti,” atzīst FM Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vadītāja Agnese Zariņa.

FM kā ES fondu vadošās un revīzijas iestādes un Valsts kases kā sertifikācijas iestādes pārstāvji dalījās pieredzē, kā starp visām iesaistītajām pusēm tika koordinēta plānošanas perioda slēgšana, nodrošinot savlaicīgu sagatavošanos un efektīvu procesu. Tika izveidota perioda slēgšanas darba grupa, kur iestādes proaktīvi meklēja risinājumus jebkurām iespējamajām problēmām un kopīgi veidoja savstarpēji saskaņotu slēguma dokumentāciju, lai informācija būtu kvalitatīva un pilnīga un Eiropas Komisija to apstiprinātu bez kavēšanās.

Turcijas delegācijas pārstāvji informēja par savu pieredzi ES atbalsta ieviešanā un interesējās par Latvijas pielietotajiem mehānismiem ES fondu perioda slēgšanā, kā arī uzraudzībā, novērtēšanā un ieviešanā, lai uzzinātu ES fondu ieviešanas organizācijas iespējas un pārņemtu labāko praksi gan ES fondu ieviešanas mehānismu izveidē, gan ekspertu ikdienas darbā.

Informācijas sagatavotājs:
Lauma Silakaktiņa
Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Tālr.: 67095656, lauma.silakaktina@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 13. novembrī
Uz augšu