Latvija dalās veiksmīgajā ES fondu ieviešanas pieredzē ar Melnkalnes kolēģiem

Otrdien, 4. jūlijā, Melnkalnes delegācija tikās ar Latvijas Finanšu ministrijas (FM) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvjiem, lai pārrunātu Latvijas pieredzi 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda ieviešanā. FM kā Eiropas Savienības (ES) fondu vadošās iestādes pārstāvji atklāja, kā tika izveidota un ieviesta jaunā perioda vienkāršotā un centralizētā ES fondu vadības un kontroles sistēma. Tāpat FM dalījās pieredzē ar īstenotajiem un plānotajiem krāpšanas novēršanas pasākumiem.

Latvijā ir veiksmīgi ieviesta vienkāršota un centralizēta ES fondu vadības un kontroles sistēma, kas ne vien atvieglo dažādus ar projektu īstenošanu saistītus procesus finansējuma saņēmējiem un ļauj samazināt birokrātisko slogu, bet arī nodrošina efektīvāku savstarpējo koordināciju, komunikāciju un sadarbību starp iestādēm. Sākotnēji ideja par sistēmas vienkāršošanu šķita ambicioza, tomēr šodien ir redzami tās augļi daudz efektīvākā darbībā, ko novērtē un kā labu piemēru atzīst arī citu valstu pārstāvji,” atklāj Finanšu ministrijas ES fondu vadības un kontroles departamenta direktore Solveiga Ozola.

Melnkalnes Darba un sociālās labklājības, kā arī Finanšu ministrijas pārstāvji informēja par savu pieeju ES fondu ieviešanas vadības sistēmā un struktūrā, norādot galvenās atšķirības un jautājumus, kuros Latvijas pieredze būtu vērtīga ES fondu vadības procesu uzlabošanai. Tāpat, ņemot vērā, ka Eiropas līmenī ir īpaši aktualizējušies krāpšanas novēršanas jautājumi, tika nolemts apskatīt un analizēt valstu pieejas uzraudzībā, novēršot krāpšanas iespējas. Latvijas pieredze ar centralizētas sistēmas un pretkrāpšanas mehānismu ieviešanu ir viens no veiksmīgajiem piemēriem, kuri Melnkalnes delegācijai interesēja pieredzes pārņemšanai praksē savā valstī.

Salīdzinājumā ar 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas periodu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Latvijā ir paredzēti vairāki pasākumi administratīvā sloga samazināšanai, tostarp ieviests vienas pieturas aģentūras princips. CFLA kā vienīgā sadarbības iestāde gan konsultē projektu iesniedzējus, gan izvērtē projektu iesniegumus un slēdz līgumus un vienošanās par projektu īstenošanu, izmantojot vienotu standartizētu pieeju visai ar projektiem saistītajai dokumentācijai.

Informācija par Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmu pieejama ES fondu mājaslapā šeit.

 

Informācijas sagatavotājs:
Lauma Silakaktiņa
Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Tālr.: 67095656
lauma.silakaktina@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 4. jūlijā
Uz augšu