Jau šobrīd redzami ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda augļi

Finanšu ministrija (FM) izskatīšanai Ministru kabinetā ir sagatavojusi 2016. gada otrā pusgada un ikmēneša informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) investīciju ieviešanas statusu. Tā kā ES fondu investīciju nosacījumi ir apstiprināti par 4,1 miljardiem eiro jeb 93% no kopējā ES fondu finansējuma 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, FM ziņojumos tiek akcentētas aktualitātes nākamajā svarīgākajā reālo investīciju veikšanas posmā.

Līdz 9. martam Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) noslēgti projektu līgumi par 34% finansējuma jeb 1,5 miljardiem eiro un veikti maksājumi projektos par 6,48% finansējuma jeb 286 miljoniem eiro. Līdz šim ir izsludinātas projektu atlases par vairāk nekā 3 miljardiem eiro jeb par gandrīz 70% no Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma. Līdz 2017. gada beigām, vismaz vienu gadu pirms valdības rīcības plānā noteiktā termiņa, plānots uzsākt projektus, noslēdzot projektu līgumus jau par 3 miljardiem eiro ES fondu finansējuma. Attiecīgi 2017. gadā paredzams divreiz lielāks maksājumu apjoms projektos nekā līdz 2016. gada beigām. Vienlaikus FM valdībā vērš uzmanību uz nepieciešamību stiprināt finanšu disciplīnu un stingrāk uzraudzīt projektu sagatavošanu un ieviešanu atbilstoši plānotajiem termiņiem.

Progress vērojams visās nozarēs, it īpaši transporta, uzņēmējdarbības un zinātnes nozarēs, piemēram, šobrīd tiek aktīvi slēgti pētniecības un ražošanas telpu attīstības projektu līgumi, praktiskās ievirzes pētījumu pasākuma ietvaros jau noslēgti 69 līgumi, bet š.g. februārī, piesaistot gandrīz pusmiljonu eiro ES fondu finansējuma, jau pabeigts pirmais projekts ražošanas telpu izveidē un tika atklāta bērza saplākšņa ražotne Kuldīgā. Nesen ir pabeigts arī projekts Valkā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ielu pārbūvē un atjaunošanā, tādējādi novadā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību. No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvuši 6 komersanti, kuri izveidojuši 9 jaunas darba vietas.

Tāpat iepriekšējā gada nogalē noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par biznesa inkubatoru izveidi, kuru ietvaros tiks atbalstīta jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveide un attīstība Latvijas reģionos. Šobrīd tie ir veiksmīgi uzsākuši darbu, attiecīgi no 15 plānotajiem biznesa inkubatoriem 12 biznesa inkubatoros jau ir uzņemti inkubējamie klienti – gan tie, kuri gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, gan komersanti. Šobrīd biznesa inkubatoros tiek rīkoti uzņemšanas konkursi, par kuriem ir liela interese no biznesa uzsācēju puses, jo īpaši par radošo industriju biznesa inkubatoru un Siguldas reģionālo biznesa inkubatoru.

Aktīvi tiek ieviesta arī daudzdzīvokļu māju renovācijas programma, kuras īstenošanu nodrošina Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum). Uz šo brīdi ir saņemti jau 100 māju renovāciju pieteikumi un 20 projekti jau saņēmuši pozitīvu Altum atzinumu par granta piešķiršanu, kas ļauj šīm mājām spert nākamos soļus – meklēt būvnieku, būvuzraugu, u.c., kā arī doties pie komercbankas pēc līdzfinansējuma projekta īstenošanai. Savukārt labklājības nozarē pasākuma “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos apmācību pasākumos iesaistīti jau vairāk kā 40 000 ilgstošu bezdarbnieku un bezdarbnieku virs 50 gadiem.

Tuvojoties 2007. – 2013. gada plānošanas perioda noslēgumam, līdz š.g. 31. martam Eiropas Komisijai tiks iesniegta minētā plānošanas perioda noslēguma dokumentācija, kas apliecina sekmīgu programmu īstenošanu, mērķu sasniegšanu un pamatotu ES finansējuma pilnā 4,5 miljardu eiro apjomā izmantošanu.

Vienlaikus tiks turpināta pastiprināta un koordinēta uzraudzība projektiem, kuriem ir sniegta iespēja sasniegt mērķi un funkcionalitāti pagarinātā termiņā ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. martam. Tādi projekti ir Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa pirmās kārtas būvniecība un Rīgas ostas pārcelšana uz Krievu salu, tādējādi atbrīvojot Rīgas vēsturisko centru no kravu operācijām, citastarpā uzlabojot vides kvalitāti un ostas konkurētspēju. Tāpat Eiropas Komisija ir apstiprinājusi iespēju 2007. – 2013. gada plānošanas periodā iesākto Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu pabeigt 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros. Tiek plānots, ka 2017. gada vidū varētu tikt noslēgts līgums par sanācijas darbu veikšanu.

2017. gadā darbs tiks koncentrēts uz investīciju intensificēšanu finanšu plūsmas pieauguma nodrošināšanai. Īpaši uzmanība tiks pievērsta valsts un pašvaldību un to iestāžu īstenoto un plānoto projektu ieviešanas plānu izpildei, kā arī lielo projektu uzraudzībai. Tas nozīmē, ka ne tikai no valsts pārvaldes iestādēm, bet arī no projektu īstenotājiem tiks prasīta daudz stingrāka finanšu un projektu ieviešanas disciplīna kopumā, kā arī reālu rezultātu sasniegšana.

 

Ziņojums par ES fondu investīciju progresu 2016. gada otrajā pusgadā un līdz š.g. februārim, kā arī FM prezentācija ir atrodama ES fondu mājaslapā.

ES fondu mājaslapā un CFLA mājaslapā esošais pieejamā atbalsta meklētājs sniedz iespēju atrast savai jomai pieejamo ES fondu finansējumu. CFLA mājaslapā ir pieejama arī informācija par visām ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektu atlasēm.

Informāciju par komersantiem pieejamo ES fondu atbalstu finanšu instrumentu formā sniedz Altum. Savukārt informāciju par ES atbalstu lauksaimniecībai, lauku attīstībai, tūrismam un zivsaimniecībai – Lauku atbalsta dienests.

 

Informācijas sagatavotājs:
Lauma Silakaktiņa
Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Tālr.: 67095656
lauma.silakaktina@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 10. martā
Uz augšu