}

CFLA: Ar ES fondu atbalstu pilnveidos ūdenssaimniecību Rīgā un Daugavpilī

Ieguldījumiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu projektos, uzlabojot to pieejamību un kvalitāti, projektu iesniegumu atlases trešajā  kārtā no Kohēzijas fonda (KF) ir pieejami vairāk nekā 11,7 miljoni eiro. Projektus šajā kārtā īstenos Rīgā un Daugavpilī.

Specifiskā atbalsta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējumu varēs saņemt pašvaldības, kur iedzīvotāju skaits aglomerācijā ir vairāk par 100 000 – Rīga un Daugavpils. Rīgā projekta īstenošanai no KF paredzēti 9 932 725 eiro, savukārt Daugavpilī – 1 775 050 eiro. Kopā ar privāto finansējumu vismaz 2 066 078 eiro apmērā projektu īstenošanā šajā atlases kārtā paredzēts ieguldīt vismaz 13 773 853 eiro.

Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ierobežotajā projektu atlasē SIA “Rīgas ūdens” un SIA “Daugavpils ūdens” iesniegumus var iesniegt no š.g. 9. novembra līdz 2018. gada 6. martam.

ES fondu atbalsts ūdenssaimniecības attīstībai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Luste
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 9. novembrī
Uz augšu