CFLA: Ar ES fondu atbalstu Latvijā attīstīs videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi ierobežotu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Savienības (ES) fondu programmā, kas paredzēta elektrovilcienu infrastruktūras attīstīšanai Latvijā. Programmas mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklu Latvijā, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti, kā arī veidot to videi draudzīgu. Projekta rezultātā paredzēts, ka, rekonstruējot vai modernizējot dzelzceļa līniju kopējā garumā – 400 km, līdz 2023. gada 31. decembrim būs iespējams vairāk kā uz pusi samazināt arī CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos. 

Projekta ietvaros plānota Eiropas transporta tīkla dzelzceļa infrastruktūras būvniecība, esošās infrastruktūras pārbūve un atjaunošana, piemēram, izbūvējot jaunu vilces jaudas apakšstaciju un elektrotīklus u.c. 

Projekta ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda (KF) finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 318 556 362 eiro un privātais finansējums – ne mazāk kā 56 215 828 eiro. Maksimālais pieejamais attiecināmais KF finansējuma apmērs ir 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

Atbilstoši programmas nosacījumiem projekta iesniedzējs programmas ietvaros ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš". Projekts jāiesniedz CFLA līdz 28. aprīlim.

KF atbalsts TEN-T dzelzceļa tīkla attīstībai paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1. pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases

 

Informāciju sagatavoja:
Linda Laure
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 26808660, linda.laure@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 17. martā
Uz augšu