Atlasīt pēc gada:

Jaunumi

2018. gada 20. februāris
Janvārī un februārī mācības ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" uzsākuši 3695 strādājošie iedzīvotāji, kas mācībām pieteicās pērnā gada rudenī. Nākamā pieteikšanās gaidāma šī gada pavasarī - marta vidū, kad iepriekš piedāvāto četru nozaru vietā iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības nu jau 12 dažādās nozarēs.
2018. gada 15. februāris
Šā gada 23. februārī Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum organizē semināru “Ventilējamās fasādes un logu montāža. Prakse”, kurā aicina piedalīties ēku renovācijas projektu vadītājus, māju apsaimniekotājus, projektētājus un būvkomersantus.
2018. gada 15. februāris
SIA “Rīgas ūdens” aicina līdz 1. martam pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai tās Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā), Katlakalna vai Bolderājas rajonos dzīvojošās fiziskās personas, kuru nekustamajam īpašumam jau ierīkots šāds pieslēgums, izbūvētie inženiertīkli līdz 2017. gada 29. decembrim ir pieņemti ekspluatācijā, un saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu (objektu sarakstu skatīt pievienotajā pielikumā). Iesniegumu līdzfinansējuma līguma slēgšanai var iesniegt SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53.
2018. gada 14. februāris
No 2018. gada 19. marta līdz 23. martam visā Latvijā norisināsies “Digitālā nedēļa”, kuras mērķis ir aicināt sabiedrību pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. Patlaban tikai 25% sabiedrības novērtē savas e-prasmes kā ikdienas vajadzībām atbilstošas, liecina “Eurobarometer” veiktais pētījums. Tāpēc liela sabiedrības daļa savas spējas lietot digitālās tehnoloģijas labprāt uzlabotu.
2018. gada 13. februāris
2018. gada 19. februārī plkst.11.00 LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, Kalpaka bulvārī 4, LU un Microsoft inovāciju centra konferenču zālē, notiks seminārs par  SAM 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" mērķiem, idejām un projektu atbalstāmajām darbībām. Seminārā aicinām piedalīties uzņēmējus un augstskolu studiju, zinātnes un attīstības daļu pārstāvjus, kā arī studējošos, kuriem ir interese un kuri būs iesaistīti projektu izstrādē un īstenošanā. 
2018. gada 13. februāris
Par vienu gadu ātrāk izpildīts M. Kučinska Valdības rīcības plāna uzdevums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) investīciju nosacījumu apstiprināšanā un projektu uzsākšanā. Šādi dati pausti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotajā un otrdien, 13. februārī, Ministru kabinetā (MK) izskatītajā ikmēneša informatīvajā ziņojumā par ES fondu investīciju ieviešanas statusu.
2018. gada 12. februāris
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu sešām augstākās izglītības mācību iestādēm pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai īstenotu projektus studiju programmu fragmentācijas mazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai. Programmas pirmajā kārtā projektu īstenošanai paredzēti 2,55 miljoni eiro no ESF.
2018. gada 12. februāris
Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum šā gada 22. februārī Smiltenē un Cēsīs organizēs seminārus par pieejamo ES fondu un valsts atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās un uzņēmumu ēkās. 
2018. gada 12. februāris
Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum šā gada 21. februārī Rēzeknē un Daugavpilī organizēs seminārus par pieejamo ES fondu un valsts atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās un uzņēmumu ēkās. 
2018. gada 7. februāris
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir sagatavojusi metodisko materiālu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika sagatavošanai. Rūpīgi izsvērta un atbildīga finanšu plānošana, kas balstīta uz reālistiskām prognozēm un apzinātiem riskiem, ES fondu projektu īstenotājiem ļauj ne vien nodrošināt nepieciešamā finansējuma plūsmu, bet arī kalpo par efektīvu mērauklu projekta progresa novērtēšanā un savlaicīgas iespējamas nobīdes konstatēšanā.
2018. gada 5. februāris
Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum 2018. gada pavasarī vairākās Latvijas pilsētās organizēs seminārus par ES fondu finansējuma piesaisti daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmumos un kvalitatīvu būvniecību.
2018. gada 2. februāris
Valsts vides dienests (VVD) 2018. gada 1. februārī, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms”, noslēdza divus līgumus. Ar pilnsabiedrību “Inčukalns EKO” parakstīts līgums par vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbiem, savukārt ar SIA “Geo Consultants” - līgums par vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbu inženiertehnisko uzraudzību.
2018. gada 1. februāris
Par vienu gadu ātrāk izpildīts M. Kučinska Valdības rīcības plāna uzdevums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) investīciju nosacījumu apstiprināšanā un projektu uzsākšanā. Šādus datus Finanšu ministrija (FM) ir apkopojusi un iesniegusi Ministru kabinetā (MK) ikmēneša informatīvajā ziņojumā par ES fondu investīciju ieviešanas statusu.
2018. gada 1. februāris
Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum šā gada 8. februārī aicina uz semināru "Ventilācija daudzdzīvokļu ēkā. Problēmas un risinājumi". Semināra mērķis ir izglītot par ventilācijas nozīmi energoefektīvā daudzdzīvokļu mājā un iespējamajiem tehniskajiem risinājumiem.
2018. gada 27. janvāris
Jautājumi par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu pēdējos gados strauji aktualizējas, jo atlikuši vien daži gadi, kad dzīvokļu īpašnieki, veicot sava īpašuma energoefektīvu atjaunošanu, var saņemt ES līdzfinansējumu tās veikšanai. Lai sniegtu ieskatu energoefektīvas atjaunošanas projektu norisē, šādu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskajā stāvoklī, izmaiņām rēķinos par siltumu un kopējās ēkas uzturēšanas izmaksās, 2018.gada 27.janvārī Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) aicina ikvienu interesentu izmantot unikālu iespēju apmeklēt dažādu projektu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektīvas atjaunošanas paraugus Rīgā.
2018. gada 23. janvāris
Pēdējo gadu laikā Latvijā novērota augšupejoša tendence ārvalstu investoriem dibināt globālos biznesa pakalpojumu centrus, kur investīcijas nāk no tehnoloģiski attīstītām, inovatīvām valstīm, piemēram, Norvēģijas, Zviedrijas u.c. Pakalpojumu centru sektors jau šobrīd nodrošina un var turpināt nodrošināt nodarbinātības pieaugumu Latvijā.
2018. gada 23. janvāris
Šā gada 23. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus ES fondu atbalsta programmā par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem uzņēmējdarbības uzsācējiem. Līdz ar grozījumiem tiek paplašināts potenciālo atbalsta saņēmēju loks, kā arī pagarināts izsniegto aizdevumu atmaksas termiņš, tādējādi nosakot uzņēmējiem labvēlīgākus aizdevumu izmantošanas nosacījumus.
2018. gada 23. janvāris
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) apkopotie dati liecina, ka 2017. gadā noslēgto Eiropas Savienības (ES) fondu līgumu kopējais apjoms ir vairāk nekā viens miljards eiro -  ar ES fondu atbalstu uzsākta 526 projektu īstenošana, jau konkrēti iezīmējot šo investīciju ieplūšanu Latvijas tautsaimniecībā.
2018. gada 18. janvāris
Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos, valdība atbalstījusi grozījumus reģionālo biznesa inkubatoru un radošo industriju inkubatora atbalsta programmā, precizējot koprades telpu izmantošanas nosacījumus biznesa inkubatoros, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu organizēšanu, kā arī publiskojamo informāciju par projekta īstenošanu.
2018. gada 17. janvāris
Otrdien, 30. janvārī, notiks informatīvs seminārs par projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.
2018. gada 16. janvāris
Trīs Zemgales pašvaldības – Jelgava, Dobele un Bauska - piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, īstenos kopīgu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas projektu – „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā.”
2018. gada 16. janvāris
Lai sekmētu studējošo inovāciju un uzņēmējdarbības spēju attīstību, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi jaunu studentu grantu sistēmas modeli, kura galvenais mērķis ir atbalstīt studentu inovāciju projektus un pētījumus, vienlaikus stiprinot augstskolu un nozaru vadošo uzņēmumu sadarbību tām nepieciešamo cilvēkresursu attīstībā. Šādas sistēmas izveidi otrdien, 2018.gada 16.janvārī, atbalstīja Ministru kabinets, apstiprinot ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.
2018. gada 16. janvāris
Ministru kabinets šā gada 16. janvāra sēdē apstiprināja projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumus apstrādes rūpniecības ēku un ražošanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas un AER izmantošanas veicināšanas atbalsta programmā. Atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros būs pieejami 15,4 miljoni eiro.
2018. gada 11. janvāris
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) iesniegt pieteikumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai izstrādātu un aprobētu metodoloģiju publisko pakalpojumu pārveidei. Programmas īstenošanai no ESF paredzēti 340 000 eiro.
2018. gada 9. janvāris
Turpmāko sešu gadu laikā Latvijas augstskolām un koledžām būs pieejams vairāk nekā 65 milj. eiro liels Eiropas Sociālā fonda finansējums, ko plānots ieguldīt studiju programmu modernizācijā, starptautiskās konkurētspējas veicināšanā, cilvēkkapitāla attīstībā, kā arī augstskolu un koledžu labākas pārvaldības sistēmas izveidē. Uz finansējumu varēs pretendēt gan valsts, gan privātās Latvijas augstskolas un koledžas.
2018. gada 4. janvāris
2018. gada 4. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos atbalsta nosacījumus valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanai otrās ES fondu projektu īstenošanas kārtas ietvaros.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 20. februārī
Uz augšu