Iesniegtie pārskati Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

Atbildīgais

Ziņojumi | pielikumi | prezentācijas

Pārskata
periods

Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 28.03.2017.”

2.pielikums “Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana”

3.pielikums “4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" īstenošanas progress (uz 2017. gada 10. martu)”

4.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017.gada februārim un neizpilde kumulatīvi”

5.pielikums  “Līdz 28.03.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 03.2017. 
Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2017.gada sākumā izstrādāto plānu 2017.gada janvāra negatīvās novirzes (secībā no janvāra lielākās neizpildes)”

2.pielikums “Līdz 2017. gada 31. janvārim neiesniegtie atbilstoši plānam ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projekti”

Līdz 02.2017. 
Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu

Līdz 01.2017.
Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu

 Līdz 12.2016.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 31. martā
Uz augšu