Ieviešanas plāni un progress

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

Atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.04.2017. 

 

 

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks (līdz 01.01.2017) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai, projektu iesniegumu atlases uzsākšanai un projektu iesniegumu apstiprināšanai.

 

Maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu izpilde

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017                  
2016            

 

 

Rādītāju sasniegšanas prognozes 

ES fondu rādītāju saraksts un prognozes

ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017                
2016    
2015                      

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017                    
2016    
2015                

 

Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlašu projektos

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017 maksājumu izpilde  
termiņu izpilde
maksājumu izpilde
termiņu izpilde
maksājumu izpilde
termiņu izpilde
                 

 

Finanšu instrumentu investīcijām gala saņēmējos un vadības izmaksās plāni

 

Gada plāns

I

II

III

IV

2017        

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 30.04.2017. 

Prioritārais virziens/Ieguldījumu prioritāte/SAM Piešķirtais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus un atsauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
1.1. 2. 3. 3.1.=3./2. 4 4.1.=4./2. 5 5.1.=5./2. 6. 6.1.=6./2.
JNI  29 010 639 29 010 639 100.0% 29 010 639 100.0% 29 010 639 100.0% 12 580 208 43.4%
ESF  638 555 428 485 241 877 76.0% 482 330 777 75.5% 476 494 494 74.6% 43 173 454 6.8%
KF 1 349 414 695 855 641 697 63.4% 404 407 634 30.0% 298 103 766 22.1% 124 196 919 9.2%
ERAF 2 401 252 452 1 060 611 753 44.2% 908 430 652 37.8% 843 199 597 35.1% 133 124 524 5.5%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 2 430 505 966 55.0% 1 824 179 702 41.3% 1 646 808 496 37.3% 313 075 106 7.1%

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 25. maijā
Uz augšu