Ieviešanas plāni un progress

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

Atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.10.2017. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.10.2017. 

Prioritārais virziens/Ieguldījumu prioritāte/SAM PieejamaisES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
1.1. 2. 3. 3.1.=3./2. 4. 4.1.=4./2. 5. 5.1.=5./2. 6. 6.1.=6./2.
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 14 914 416 51,4%
ESF  638 555 428 512 750 360 80,3% 512 750 360 80,3% 504 284 273 79,0% 63 424 414 9,9%
KF 1 349 414 695 1 035 239 362 76,7% 541 427 095 40,1% 515 849 069 38,2% 166 811 586 12,4%
ERAF 2 401 252 452 1 660 679 457 69,2% 1 234 416 424 51,4% 1 150 077 683 47,9% 228 567 174 9,5%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 237 679 327 73,3% 2 317 604 027 52,5% 2 199 221 172 49,8% 473 717 589 10,7%

 

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks (līdz 01.01.2017) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai, projektu iesniegumu atlases uzsākšanai un projektu iesniegumu apstiprināšanai.

 

Maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu izpilde

  Prognozes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 Maksājumu plāni 29.08.2017.      
2016    

 

 

Rādītāju sasniegšanas prognozes 

ES fondu rādītāju saraksts un prognozes

ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017    
2016
2015                      

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017    
2016    
2015                

 

Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlašu projektos

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017 uz 24.01.2017.
uz 15.04.2017.
uz 31.05.2017.
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde  
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde 
     

 

Finanšu instrumentu investīcijām gala saņēmējos un vadības izmaksās plāni

 

Gada plāns

I

II

III

IV

2017  
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 17. novembrī
Uz augšu