}

Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.08.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.08.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 006 858 100,0% 29 006 858 100,0% 29 006 858 100,0% 23 114 359 79,7%
ESF  638 555 428 547 801 083 85,8% 516 394 731 80,9% 513 994 255 80,5% 124 640 952 19,5%
KF 1 349 414 695 1 202 329 577 89,1% 832 448 179 61,7% 799 674 295 59,3% 277 600 831 20,6%
ERAF 2 401 252 452 1 920 050 986 80,0% 1 623 344 435 67,6% 1 595 300 808 66,4% 528 702 668 22,0%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 699 188 504 83,7% 3 001 194 203 67,9% 2 937 976 217 66,5% 954 058 810 21,6%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018        
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 19. septembrī
Uz augšu