Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.04.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 30.04.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 20 186 159 69,6%
ESF  638 555 428 517 006 107 81,0% 514 456 107 80,6% 514 116 107 80,5% 101 094 140 15,8%
KF 1 349 414 695 1 184 267 466 87,8% 745 665 179 55,3% 687 954 846 51,0% 221 026 771 16,4%
ERAF 2 401 252 452 1 898 625 949 79,1% 1 523 126 023 63,4% 1 499 438 138 62,4% 390 736 853 16,3%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 628 909 670 82,1% 2 812 257 456 63,7% 2 730 519 239 61,8% 733 043 923 16,6%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018                
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 14. maijā
Uz augšu