Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 30.06.2018. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 30.06.2018.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
JNI  29 010 639 29 006 898 100,0% 29 006 898 100,0% 29 006 898 100,0% 21 759 420 75,0%
ESF  638 555 428 552 277 086 86,5% 517 593 667 81,1% 517 593 667 81,1% 110 604 418 17,3%
KF 1 349 414 695 1 231 979 136 91,3% 798 776 840 59,2% 755 393 243 56,0% 241 154 536 17,9%
ERAF 2 401 252 452 1 946 072 189 81,0% 1 589 164 004 66,2% 1 564 056 344 65,1% 455 326 629 19,0%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 3 759 335 309 85,1% 2 934 541 409 66,4% 2 866 050 152 64,9% 828 845 004 18,8%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018            
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 12. jūlijā
Uz augšu