Ieviešanas plāni un progress

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

 

2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss līdz 01.01.2017. milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress % pret iepriekšējo mēnesi

 

MK noteikumu par investīcijām (specifisko atbalsta mērķu īstenošanu) apstiprināšanas process 2014.-2016.g. (statuss uz 20.12.2016.)

 

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks (līdz 01.01.2017) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai, projektu iesniegumu atlases uzsākšanai un projektu iesniegumu apstiprināšanai.

 

Indikatīvais plānojums būvniecības sektoru saistošos pasākumos (uz 15.11.2016.)

 

Maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu izpilde

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016            

 

Rādītāju sasniegšanas prognozes

 

ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2016    
2015                      

   

 

 

 

  

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2016    
2015                

 

 

 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.12.2016. 

 

Prioritārais virziens/Ieguldījumu prioritāte/SAM Piešķirtais ES fondu finansējums Iesniegtie  projekti  Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
1.1. 2. 3. 3.1.=3./2. 4 4.1.=4./2. 5 5.1.=5./2. 6. 6.1.=6./2.
JNI  29 010 639 29 010 639 100,0% 29 010 639 100,0% 29 010 639 100,0% 10 273 196 35,4%
ESF  638 555 428 486 649 947 76,2% 420 667 482 65,9% 411 660 703 64,5% 33 248 874 5,2%
KF 1 341 583 969 490 680 050 36,6% 225 433 188 16,8% 225 433 188 16,8% 107 256 235 8,0%
ERAF 2 409 083 178 911 774 024 37,8% 740 839 793 30,8% 707 556 947 29,4% 90 634 839 3,8%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 1 918 114 661 43,4% 1 415 951 102 32,0% 1 373 661 477 31,1% 241 413 144 5,5%

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.12.2016 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 19. janvārī
Uz augšu