Perioda slēgšana

Šajā sadaļā atspoguļota informācija par 2007.-2013.g. plānošanas perioda Kohēzijas politikas ES fondu slēgšanas procesu, t.sk. Eiropas Komisijas pamatnostādnes un skaidrojumi, ES fondu slēgšanas darba grupas materiāli un ES fondu vadošas iestādes skaidrojumi un atbildes uz iestāžu jautājumiem. Informācija par ES fondu ieviešanas rezultātiem pieejama šeit

 Noslēguma ziņojumi

Dokumenti 1DP "CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA" 2DP "UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INOVĀCIJAS" 3DP "INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI"
Ziņojums -> pdf pdf pdf
pielikumi -> zip zip zip
kopsavilkums latv. val. -> pdf pdf pdf
kopsavilkums angļu val. (summary) -> pdf pdf pdf
Eiropas Komisijas atzinums ->      

 

Nosaukums Dok.
2007.-2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas ES fondu indikatīvais slēgšanas grafiks 
(Aktualizēta versija 05.12.2016.)

Slēgšanas darba grupas sanāksmju protokoli un materiāli  
Rīkojums par darba grupas izveidi

Rīkojums (aktuālā versija)
Rīkojums (sākotnējā versija)

1.darba grupa 30.04.2014. Protokols
Prezentācija
2.darba grupa 14.05.2015.

Protokols
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums

EK pamatnostādnes un skaidrojumi  
 

Pamatnostādnes par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007.–2013. gada periodam)

2007.-2013.gada plānošanas perioda vadlīnijas EK mājaslapā

EK lēmums
Vadlīnijas
Vadlīnijas EN
Prezentācija
Jautājumi un atbildes 1
Jautājumi un atbildes 2
Jautājumi un atbildes 3
Atbilžu apkopojums

EK skaidrojumi par Padomes Regulas Nr.1083/2006 57.panta 1.punkta interpretāciju par pēcuzraudzības perioda sākumu

EK skaidrojumi par apturētiem projektiem saistībā ar tiesvedību vai administratīvo pārsūdzību
EK skaidrojumi par Padomes regulas Nr.1083/2006 un EK pamatnostādņu par darbības programmu slēgšanu prasībām
EK skaidrojums par neatgūstamajām summām
EK skaidrojums par nefunkcionējošo projektu pabeigšanu
Valsts kancelejas organizētā semināra “Successful Closure of Operational Programmes 2007-2013” materiāli - 15.05.2014.-16.05.2014.

Prezentācija 1
Prezentācija 2
Prezentācija 3
Prezentācija 4

ES fondu vadošās iestādes skaidrojumi  
Tabula par ES fondu aktivitāšu/ apakšaktivitāšu pēcuzraudzības periodu
22.07.2015. skaidrojumi par mazu projektu pabeigšanu pēc 31.12.2015.
Atbildes uz atbildīgo un sadarbības iestāžu jautājumiem 01.06.2015.

Atbildes uz atbildīgo un sadarbības iestāžu jautājumiem - 2016.gads
Jautājumu/atbilžu sadaļa regulāri tiek papildināta (aktualizēts 22.07.2016.)

Atbildes uz atbildīgo un sadarbības iestāžu jautājumiem
P
apildināts 14. un 15. punkts  (aktualizēts 06.12.2016.)

Skaidrojums par ES fondu VIS datu kvalitātes pārbaudes kārtību pēc 01.01.2017.


 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 3. aprīlī
Uz augšu