Finanšu progress

Ņemot vērā noteiktos ES fondu finanšu mērķus, pastāvīgi tiek uzraudzīta ES fondu finansējuma faktiskā ieviešana un noteikto mērķu izpilde. Šajā sadaļā atspoguļoti finanšu progresa galvenie dati, vispārējais progress ES fondu līdzekļu ieviešanā.

ES fondu finanšu progress fondu un aktivitāšu griezumā līdz 31.03.2016. [LV, ENG] - dati uz 08.04.2016. (t.sk. finanšu progress salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi).

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts

Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes, kurās ir komercdarbības atbalsts

  

2016.gada budžeta izlietojuma plāns

 

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu progress
ES fondu darbības programmu griezumā (līdz 31.03.2016.)*

DP***

ES fondu finansējums

Noslēgtie līgumi
(ES fondu daļa)

Izmaksāts finansējuma saņēmējiem
(ES fondu daļa,
neatņemot atgūtos maksājumus)*

 

EUR

EUR

%

EUR

%

1.DP

583 103 717

639 288 706

109,6%

639 158 086

109,6%

2.DP

696 281 634

775 820 046

111,4%

763 566 637

109,7%

3.DP (ERAF)

1 711 285 730

1 733 717 572

101,3%

1 723 317 033

100,7%

3.DP (KF)

1 539 776 553 

1 528 091 142

99,2% 

1 538 341 662

99,9%

Kopā

4 530 447 634

4 676 917 466

103,2%

4 664 383 417

103,0%

 
 

DP**

Eiropas Komisijā iesniegtie starpposma pieprasījumi
(ES fondu daļa)

Saņemtie maksājumi no Eiropas Komisijas
(avansi + starpposma)

 

EUR

%

EUR

%

1.DP**

511 518 734

87,7%

553 948 531

95,0%

2.DP***

596 208 144

85,6%

661 467 552

95,0%

3.DP (ERAF)****

1 472 425 666

86,0%

1 625 721 444

95,0%

3.DP (KF)****

1 270 315 656

82,5%

1 462 787 725

 95,0% 

Kopā

3 850 468 200

85,0%

4 303 925 252

95,0%

 

ES fondu finanšu progress (līdz 31.03.2016.) ar VIS datiem uz 08.04.2016.
grafisks attēlojums
(darbības programmu griezumā)

     

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu progress
ES fondu griezumā (līdz 31.03.2016.)*

ES Fondi**

ES fondu finansējums

Noslēgtie līgumi
(ES fondu daļa)

Izmaksāts finansējuma saņēmējiem
(ES fondu daļa,
neatņemot atgūtos maksājumus)*

 

EUR

EUR

%

EUR

%

ESF

583 103 717

639 288 706

109,6%

639 158 086

109,6%

ERAF

2 407 567 364

2 509 537 618

104,2%

2 486 883 669

103,3%

KF

1 539 776 553

1 528 091 142

99,2%

1 538 341 662

99,9%

Kopā

4 530 447 634

4 676 917 466

103,2%

4 664 383 417

103,0%

 

Fonds**

Eiropas Komisijā iesniegtie starpposma pieprasījumi
(ES fondu daļa)

Saņemtie maksājumi no Eiropas Komisijas
(avansi + starpposma)

 

EUR

%

EUR

%

ESF

511 518 734

87,7%

553 948 531

95,0%

ERAF

2 068 633 811

85,9%

2 287 188 996

95,0%

KF

1 270 315 656

82,5%

1 462 787 725

95,0%

Kopā

3 850 468 200

85,0%

4 303 925 252

95,0%

 

ES fondu finanšu progresa (līdz 31.03.2016.) ar VIS datiem uz 08.04.2016.
grafisks attēlojums
(fondu griezumā)

 


Informācijas avots šajā sadaļā publicētajiem rādītājiem - Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas dati uz 08.04.2016.

* Ietverti starpposma, gala maksājumi, kā arī deklarējamie un nedeklarējamie avansi

** ES fondi:
  ESF - Eiropas Sociālais fonds
  ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
  KF - Kohēzijas fonds
*** ES fondu darbības programma:
  1.DP - 1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
  2.DP - 2.darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
  3.DP - 3.darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi"
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 5. jūlijā
Uz augšu