Finanšu rādītāji

2016.gada 31.marts bija galējais termiņš maksājumu veikšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Saskaņā ar aktuālākajiem datiem ir pārliecība, ka Latvija saņems ES fondu finansējumu 100% apmērā – kopumā 4,5 miljardu euro plānošanas perioda beigās, ņemot vērā "rezervi’" jeb ar valdības konceptuāliem lēmumiem piešķirtās valsts budžeta virssaistības ES fondu projektiem, kas nosedza lauztos līgumus, neatbilstības un neveiksmīgos projektus. Finanšu vadības instrumentos vēl līdz 2016.gada 31.oktobrim ir pieejams finansējums, kas mazina risku finanšu pieejamībai un finansējuma “pārrāvumam” starp periodiem. Šobrīd atbilstoši plānotajam notiek koordinēts slēgšanas process, t.sk. noslēguma dokumentācijas sagatavošana un atsevišķu projektu, kuriem pagarināts funkcionalitātes nodrošināšanas termiņš, uzraudzība. Noslēguma dokumenti, tiks iesniegti Eiropas Komisijā līdz 2017.gada 31.martā, t.sk. pieprasot noslēguma maksājumu.

  

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu rezultāti darbības programmu dalījumā (ES fondu daļa, euro) 

DP* ES fondu finansējums  Deklarējamie izdevumi*** Eiropas Komisijā iesniegtie starpposma pieprasījumi Saņemtie maksājumi no Eiropas Komisijas (avansi + starpposma)
  euro euro % euro % euro %
1.DP 583 103 717 633 422 050 108,6% 511 518 734 87,7% 553 948 531 95,0%
2.DP 696 281 634 878 966 260 126,2% 596 208 144 85,6% 661 467 552 95,0%
3.DP (ERAF) 1 711 285 730 1 745 035 141 102,0% 1 472 425 666 86,0% 1 625 721 444 95,0%
3.DP(KF) 1 539 776 553 1 607 674 376 104,4% 1 270 315 656 82,5% 1 462 787 725 95,0%
Kopā 4 530 447 634 4 865 097 828 107,4% 3 850 468 200 85,0% 4 303 925 252 95,0%

 

 

Grafisks attēlojums

     

 

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu rezultāti fondu dalījumā (ES fondu daļa, euro)

ES fondi** ES fondu finansējums Deklarējamie izdevumi*** Eiropas Komisijā iesniegtie starpposma pieprasījumi Saņemtie maksājumi no Eiropas Komisijas (avansi + starpposma)
  euro euro % euro % euro %
ESF 583 103 717 633 422 050 108,6% 511 518 734 87,7% 553 948 531 95,0%
ERAF 2 407 567 364 2 624 001 402 109,0% 2 068 633 811 85,9% 2 287 188 996 95,0%
KF 1 539 776 553 1 607 674 376 104,4% 1 270 315 656 82,5% 1 462 787 725 95,0%
Kopā 4 530 447 634 4 865 097 828 107,4% 3 850 468 200 85,0% 4 303 925 252 95,0%

 

Grafisks attēlojums

 


Informācijas avots - ES fondu vadības informācijas sistēmas dati, kas iekļauti 29.08.2016. Uzraudzības komitejai apstiprināšanai iesniegtajos noslēguma īstenošanas ziņojumos.

* ES fondu darbības programma:
  1.DP - 1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
  2.DP - 2.darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
  3.DP - 3.darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi"
** ES fondi:
  ESF - Eiropas Sociālais fonds
  ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
  KF - Kohēzijas fonds
*** Deklarējamie izdevumi pēc DP noteiktajām prioritātes likmēm. 1.DP/ESF  - ieskaitot ERAF šķērsfinansējumu ~ 1 milj. euro

 

Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā (milj. euro)

 

ES fondu finanšu progresa 2007.-2013.g. plānošanas periodā arhīvs

Informācija pieejama fondu un aktivitāšu griezumā, arī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2016                    
2015    
2014
2013  
2012
2011
2010
2009          


 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 12. oktobrī
Uz augšu