Finanšu rādītāji

2017.gada 30.martā Finanšu ministrija iesniedza Eiropas Komisijā plānošanas perioda noslēguma dokumentāciju. Pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma Latvijai ir pārliecība saņemt ES fondu finansējumu 100% apmērā – kopumā 4,5 miljardus eiro, ņemot vērā "rezervi’" jeb ar valdības konceptuāliem lēmumiem piešķirtās valsts budžeta virssaistības ES fondu projektiem, kas nosedza lauztos līgumus, neatbilstības un neveiksmīgos projektus. Darbības programmā “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 2017. gada nogalē ir saņemts noslēguma maksājums no Eiropas komisijas 29,2 milj. EUR, attiecīgi šī darbības programma ir noslēgta. Vēl slēgšanas procesā ir darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un “Infrastruktūra un pakalpojumi”.


Attiecībā uz projektiem, kuriem ir atļauta iespēja pabeigt mērķu sasniegšanu un funkcionalitāti pagarinātā termiņā līdz 2019. gada 31. martam, lai nodrošinātu investīciju projektu ilgtspēju, arī pēc perioda noslēguma turpinās pastiprināta un koordinēta uzraudzība. Projektu saraksts ir pieejams sadaļā “Lielie projekti”.

  

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu rezultāti darbības programmu dalījumā (ES fondu daļa, euro) 

DP*

ES fondu finansējums 

Deklarējamie izdevumi***

Saņemtie maksājumi no Eiropas Komisijas (avansi + starpposma)

 

euro

euro

%

euro

%

1.DP (ESF**)

583 103 717

746 340 472

127,9 %

583 103 717

100 %

2.DP (ERAF**)

696 281 634

1 307 934 510

187,8 %

661 467 552

95,0 %

3.DP (ERAF**)

1 711 285 730

2 057 524 299

120,2 %

1 625 721 444

95,0 %

3.DP(KF**)

1 539 776 553

1 997 961 846

129,7 %

1 462 787 725

95,0 %

Kopā

4 530 447 634

6 109 761 127

134,8 %

4 333 080 438

95,6 %

 

 

 

 

 


Informācijas avots - Eiropas Komisijā iesniegtie noslēguma īstenošanas ziņojumi

*

ES fondu darbības programma:

 

1.DP - 1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"

 

2.DP - 2.darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"

 

3.DP - 3.darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi"

**

ES fondi:

 

ESF - Eiropas Sociālais fonds

 

ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 

KF - Kohēzijas fonds

***

Attiecināmie izdevumi, kas deklarējami EK pēc DP noteiktajām prioritātes likmēm (ieskaitot virssaistību projektus). 1.DP/ESF  - ieskaitot ERAF šķērsfinansējumu ~ 1 milj. euro

 

 

Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā (milj. euro)

 

ES fondu finanšu progresa 2007.-2013.g. plānošanas periodā arhīvs

Informācija pieejama fondu un aktivitāšu griezumā, arī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2016                    
2015    
2014
2013  
2012
2011
2010
2009          


 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 28. martā
Uz augšu