Finanšu rādītāji

2016.gada 31.marts bija galējais termiņš maksājumu veikšanai 2007.-2013.gada plānošanas periodā. Saskaņā ar 2017.gada 30.martā iesniegtajiem Eiropas Komisijā plānošanas perioda noslēguma dokumentiem ir pārliecība, ka Latvija saņems ES fondu finansējumu 100% apmērā – kopumā 4,5 miljardus eiroņemot vērā "rezervi’" jeb ar valdības konceptuāliem lēmumiem piešķirtās valsts budžeta virssaistības ES fondu projektiem, kas nosedza lauztos līgumus, neatbilstības un neveiksmīgos projektus. 
Attiecībā uz 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projektiem, kuriem ir sniegta iespēja sasniegt mērķi un funkcionalitāti pagarinātā termiņā ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. martam, lai nodrošinātu investīciju projektu ilgtspēju, arī pēc perioda noslēguma tiks turpināta pastiprināta un koordinēta uzraudzība.

  

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu rezultāti darbības programmu dalījumā (ES fondu daļa, euro) 

DP* ES fondu finansējums  Deklarējamie izdevumi*** Saņemtie maksājumi no Eiropas Komisijas (avansi + starpposma)
  euro euro % euro %
1.DP 583 103 717 633 437 940 108.6% 553 948 531 95.0%
2.DP 696 281 634 878 581 214 126.2% 661 467 552 95.0%
3.DP (ERAF) 1 711 285 730 1 744 395 718 101.9% 1 625 721 444 95.0%
3.DP(KF) 1 539 776 553 1 607 505 184 104.4% 1 462 787 725 95.0%
Kopā 4 530 447 634 4 863 920 057 107.4% 4 303 925 252 95.0%

 

 

Grafisks attēlojums

 

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu rezultāti fondu dalījumā (ES fondu daļa, euro)

ES fondi** ES fondu finansējums Deklarējamie izdevumi*** Saņemtie maksājumi no Eiropas Komisijas (avansi + starpposma)
  euro euro % euro %
ESF 583 103 717 633 437 940 108.6% 553 948 531 95.0%
ERAF 2 407 567 364 2 622 976 932 108.9% 2 287 188 996 95.0%
KF 1 539 776 553 1 607 505 184 104.4% 1 462 787 725 95.0%
Kopā 4 530 447 634 4 863 920 057 107.4% 4 303 925 252 95.0% 


Grafisks attēlojums

 


Informācijas avots - Eiropas Komisijai iesniegtie noslēguma īstenošanas ziņojumi

* ES fondu darbības programma:
  1.DP - 1.darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
  2.DP - 2.darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
  3.DP - 3.darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi"
** ES fondi:
  ESF - Eiropas Sociālais fonds
  ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
  KF - Kohēzijas fonds
*** Attiecināmie izdevumi, kas deklarējami EK pēc DP noteiktajām prioritātes likmēm (ieskaitot virssaistību projektus). 1.DP/ESF  - ieskaitot ERAF šķērsfinansējumu ~ 1 milj. euro

 

Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā (milj. euro)

 

ES fondu finanšu progresa 2007.-2013.g. plānošanas periodā arhīvs

Informācija pieejama fondu un aktivitāšu griezumā, arī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2016                    
2015    
2014
2013  
2012
2011
2010
2009          


 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 4. aprīlī
Uz augšu