ES fondu aktivitātes 2009.gadā

 1. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 22.12.2008. Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums par aktivitātēm, kuru īstenošanas uzsākšana 2009.gada laikā būtu atsevišķi izvērtējama un pieļaujama tikai pēc Ministru kabineta konceptuāla lēmuma ("Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā", Nr.94 §65), kā arī par prioritāri īstenojamām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm.

  Prioritāri īstenojamās ES fondu aktivitātes 2009.gadā
  Parastā kārtībā īstenojamās ES fondu aktivitātes 2009.gadā
  ES fondu aktivitātes, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā

   
 2. 31.03.2009. Ministru kabinetā pēc iepazīšanās ar Finanšu ministrijas darba grupas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ES fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds) aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī, pieņemts lēmums uzsākt 20 ES fondu aktivitātes par 359 miljoniem latu no 2008.gada nogalē "atliktajām" 62 aktivitātēm. To īstenošanai nav nepieciešamas finansējuma pārdales ES fondu darbības programmu ietvaros.

  ES  fondu aktivitātes, kuru īstenošana atbalstīta
   Prezentācija par atliktajām ES fondu aktivitātēm


 3. 07.04.2009. Ministru kabinetā (MK) izskatīta informācija par 3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtēta saistībā ar ekonomisko situāciju valstī  un kurām samazināts finansējuma apmērs, un kurām piešķirts papildus finansējums:

  Papildus vērtētās 3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes
   Prezentācija par atliktajām ES fondu aktivitātēm


 4. 21.04.2009. Ministru kabinetā (MK) izskatīta informācija par 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" un 2.darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtēta saistībā ar ekonomisko situāciju valstī  un kurām samazināts finansējuma apmērs, un kurām piešķirts papildus finansējums:

  Papildus vērtētās 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" un 2.darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes
   Prezentācija par atliktajām ES fondu aktivitātēm


 5. 19.05.2009. Ministru kabinetā (MK) izskatīta informācija par 1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitātēm administratīvās kapacitātes stiprināšanai:

  Informatīvais ziņojums par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitātēm
  administratīvās kapacitātes stiprināšanai

 Aktivitāšu izvērtēšanas darba grupa

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 1. septembrī
Uz augšu