2018.gads

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks 2018. un 2019.gadam (līdz 12.06.2018.) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai.

1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem prognozes un izpilde 2018.gadā

 

Gada prognoze

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018

             

2. Projektu iesniegšanas plānu izpilde ierobežotas projektu iesniegšanas atlašu projektiem un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018

papildināts 17.04.2018.

papildināts 20.03.2018.

uz 22.12.2017.

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde 
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde
Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Maksājumu pieprasījumu iesniegumu izpilde
Projektu iesniegumu termiņu izpilde

Izpilžu grafiki

             

3. Maksājumu pieprasījumu plānu izpilde

4. ES fondu investīciju finanšu un sasniedzamo rezultātu plāna līdz 2017.gadam izpilde un plāns 2018.-2023.gadam

5. Finanšu instrumentu investīcijas gala saņēmējos, 2018. gada plāns un izpilde ceturkšņu griezumā

 

Gada plāns

I

II

III

IV

2018  

 

 

6. ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2018

             
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 22. jūnijā
Uz augšu