Lielie projekti

Pamatojoties uz EK Regulas 1083/2006 39.pantā noteikto, par lielajiem projektiem visās nozarēs tiek uzskatīti tādi projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 50 miljonus eiro un šādi projekti jāiesniedz Eiropas Komisijā izvērtēšanai un apstiprināšanai.

Šajā sadaļā sniegta detalizētāka informācija par lielo projektu ieviešanu Latvijā.

2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenoti 9 lielie projekti, no kuriem:

  • 6 transporta nozares projekti;
  • 2 vides nozares projekts;
  • 1 veselības aprūpes projekts.

Viens lielais projekts tiks īstenots tiek īstenots divās fāzēs. Pirmā projekta fāze ir esošā plānošanas perioda ietvaros, bet otro projekta fāzi paredzēts īstenot 2014-2020. plānošanas perioda ietvaros.

Divus lielos projektus turpinās īstenot pēc 2015. gada kā nefunkcionālos projektus.

Zemāk ir atrodama lielā projekta iesnieguma veidlapa un var iepazīties ar dažādiem nacionāla līmeņa un Eiropas Komisijas skaidrojumiem par lielo projektu ieviešanas jautājumiem.

EK skaidrojums par neapstiprināto lielo projektu veikto izdevumu atmaksām
Lielo projektu pieteikums (ienesīgi ieguldījumi) atbalsta apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK) nr. 1083/2006 39. līdz 41.pantu (ERAF/KF) [ENG]
Lielo projektu pieteikums (ieguldījumi infrastruktūrā) atbalsta apstiprināšanai saskaņā ar Regulas (EK) nr. 1083/2006 39. līdz 41.pantu (ERAF, KF) [ENG]
EK lēmums par ES fondu finansējuma piešķiršanu lielajiem projektiem
EK vadlīnijas par lielajiem projektiem/atbalsta shēmām un automātisku saistību atcelšanu 2007.-2013.g.plānošanas periodā [ENG]
EK vadlīnijas par lielajiem projektiem/EK lēmuma slieksnis un saturs 2007.-2013.gada plānošanas periodā [ENG]
FM sakaidrojošā vēstule par Kopienas atbalsta apjoma atspoguļošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielā projekta iesniegumā un Eiropas Komisijas lēmumā [LV]
EK vadlīnijas par lielo projektu dalīšanu starp plānošanas programmām [ENG]
EK vadlīnijas par grozījumiem lielo projektu lēmumos un ietekmi uz izņēmumiem automātiskai saistību atcelšanai [ENG]

 

2007.-2013.g. plānošanas perioda lielo projektu saraksts 

Nr.p.k.

CCI numurs/
Nacionālais projekta numurs

Projekta nosaukums

Aktivitātes numurs un nosaukums

Projekta īstenošanas termiņš

Projektu izmaksas (EUR)

 KF/ERAF finansējums
(EUR)

 Attiecināmās projekta izmaksas
(EUR)

1.

2009/LV/161/PR/001/

3DP/3.3.1.2.0/08/IPIA/SM/001

Otrā sliežu ceļa būvniecība  Skrīveri - Krustpils ( Rīga - Krustpils iecirknis)  3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)   17.12.2009.- 30.06.2015. 62 159 605 86 905 245
2.

2009/LV/161/PR/002/

3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/002

Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi 15.12.2010.- 31.12.2015. 110 769 480 130 307 181
 3.

2009/LV/161/PR/003/

3DP/3.3.1.1.0/09/IPIA/SM/001

Autoceļa E 22 posma Ludza – Terehova būvniecība  3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi  06.06.2007.- 30.06.2015.  60 618 439  71 311 468
4.

2010/LV/161/PR/002/

3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/003

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija) 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros 22.02.2010.- 31.12.2018.* 75 685 598 123 111 858
5.

2010/LV/161/PR/001/

3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001

Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga” 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība 02.02.2010.- 31.12.2015. 57 816 077 93 155 069
6.

2010/LV/161/PR/001/

3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001

Liepājas ostas padziļināšana   3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros    01.05.2009.-
31.10.2015.
32 816 171   44 163 951
 7.

2009/LV/161/PR/004/

3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002

Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi 3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija  29.12.2009.- 31.12.2015.**  19 325 290 27 607 557
 8.

 2012/LV/161/PR/001/

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000   15.12.2010.- 31.12.2015. 20 520 983 27 604 919 
 9.

2015/LV/161/P/R/002/

3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/013 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/012

 Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1” 3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes attīstība  01.07.2009.- 31.03.2017.*   24 076 323  28 450 660
       

KOPĀ:

 463 787 965 632 617 907 

* Projekti "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" un "Paula Stradiņa slimnīcas būve "A1"" turpinās īstenot pēc 2015.gada kā nefunkcionālos projektus. Projekti funkcionalitāti sasniegs līdz 2019.gadam.  

** Projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudronu dīķi" sanācijas darbi" tiek īstenots divās fāzēs. Pirmā projekta fāze ir pabeigta līdz 2015.gada 31.decebrim. Otro projekta fāzi paredzēts īstneto 2014-2020.plānošanas perioda ietvaros. 

 

LIELO PROJEKTU EK LĒMUMI

Autoceļa E22 posma Ludza -Terehova būvniecība

Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese būvniecība

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra

Otra sliežu ceļa Skrīveri - Krustpils (Rīga - Krustpils iecirknis)

Starptautiskās lidostas Rīga infrastruktūras attīstība

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta

Vēsturiski piesārņoto vietu Inčukalna sērskābā gudrona dīķi sanācijas darbi

Paula Stradiņa slimnīcas būve "A1"

Liepājas ostas padziļināšana

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 10. jūnijā
Uz augšu